Vurdering af dødsbo

Det er svært at sige hvad et dødsbo er værd, uden at man foretager en vurdering af dødsbo først.  Det er derfor, at Antika helt gratis og 100% uforpligtende tilbyder at foretage en gennemgang af dødsboet og komme med et tilbud på køb og totaltrydning af dødsboet. Under alle omstændigheder vil Antika efter en besigtigelse give et tilbud på opkøb og totaltrydning. Jeg handler med alle typer møbler, malerier, nips, bøger, porcelæn mv., så man er sikker på at der ikke går indbo “tabt”, dvs. værdien i alt hvad der måtte kunne sælges vil blive regnet med. Selv om indboet måske ikke ser ud af så meget, vil der sandsynligvis alligevel være noget som vil kunne sælges og dermed repræsentere en værdi.

Antika følger hele tiden med i prisudviklingen indenfor alle typer varer. Således sikres de pårørende en fair og markedssvarende pris, når der laves vurdering af dødsbo.

Alt er inkluderet i tilbuddet. Tilbuddet består både af opkøb af indboet og totaltrydning af boligen. Det beløb, som vurdering af dødsbo lyder på, betaler jeg til de pårørende kontant ved accept af tilbuddet, hvor en kontrakt så underskrives. I kontrakten er særlige detaljer vedr. dødsboet beskrevet, og alle disse detaljer er inklusiv i tilbuddet. Detaljerne kan være om hårde hvidevarer, faste tæpper, gardiner og at evt. affald skal fjernes. Om loftsrum, kælderrum, skure og udendørs-arealer skal tømmes. Dødsboet overtages som det fremstår ved tilbudsgivningen, og Antika står således 100% for sortering, nedpakning og bortkørsel af det samlede dødsbo. De pårørende overlader arbejdsopgaven 100 % til Antika.

Som udgangspunktet fejer vi efter os. Ønsker man at få foretaget rengøring, er dette også muligt, og hvis dette oplyses ved Antikas besigtigelse af dødsboet, så vil det samlede tilbud inkludere den form for rengøring, som de pårørende ønsker.

Dødsbo værdi på hele boet og enkelt-effekter

Når jeg giver et tilbud som beskrevet ovenfor, vil de pårørende samtidig modtage vurderinger på de enkelt-effekter som Antika anser for at have den højeste værdi/vurdering. Dette gøres primært for, at de pårørende kan få et reelt og ærligt indblik i, hvorledes den samlede vurdering af dødsbo fastsættes.

De pårørende er også meget velkomne til at bede Antika om at give specifikke vurderinger på enkelt-effekter, enten hvis de pårørende føler, at de er i tvivl om indboets værdi eller i tilfælde hvor de pårørende evt. ønsker at beholde enkelte effekter, hvis de ikke repræsenterer en høj værdi ved salg. Ved besigtigelsen af dødsboet tilbyder Antika 100 % gratis at oplyse vurderinger på enkelteffekter, som de pårørende ønsker at beholde, hvis dette kan være en hjælp i forbindelse med bo-delingen.

Opgørelse og vurdering af dødsbo for forsikringsselskaber, advokater og arvinger

Antika udfører skriftlige vurderinger på enkelte effekter og hele dødsboer for forsikringsselskaber, advokater og arvinger.

Ved skader, tyveri og lignende kan forsikringsselskaber efterspørge vurderinger af effekter som ønskes genanskaffet.

Advokater kan i forbindelse med bo-deling ønske en opgørelse af værdien af effekterne i et dødsbo.

Når arvinger selv deler indboet, kan det være en hjælp at have en professionel vurdering af dødsbo, og de unikke artikler der er i det, således at der ikke opstår tvivl om de enkelte effekters værdi.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!