Spørgsmål og svar om dødsbo

Hvad er et dødsbo?

Rydder Antika alle slags dødsboer?

Ja, Antika rydder alle slags dødsboer. Alt fra dyre og fine boer til almindelige og pæne hjem til boer uden værdi. Ved de dyre og fine boer samt ved de almindelige og pæne hjem køber og totalrydder Antika dødsboet, således at de pårørende modtager et beløb, som er baseret på en vurdering af indboet sammenholdt med den samlede rydningsopgaves omfang. Afregningen til de pårørende foretages kontant inden rydningen påbegyndes. Hvis dødsboet ikke har nogen værdi, er det stadig muligt at få et tilbud på totalrydning, som således vil blive et beløb, som skal afregnes til Antika.

Et sådant tilbud gives altid som et fast tilbud, og den endelige pris vil aldrig kunne afvige fra dette faste tilbud. Det skal dog understreges, at der almindeligvis vil være værdi nok i et dødsbo således, at Antika er villig til at købe og totalrydde dødsboet og afregne et beløb til de pårørende. I enkelte tilfælde totalrydder jeg dødsboet kvit og frit – dvs. de pårørende betaler ikke Antika, og Antika betaler ikke de pårørende, men dødsboet totalryddes.

Køber og rydder Antika kun hele dødsboer?

Antika køber og rydder både hele dødsboer og rester af dødsboer, når de pårørende har taget de effekter som de ønsker at beholde.

Køber og rydder Antika plejehjemsboer og rester når folk flytter på plejehjem?

Ja. Når ens familiemedlem, ven eller anden relation går bort på et plejehjem, er der pludselig mange ting man skal have klaret. Ved at få Antika til at klare rydning af plejehjem, kan du både spare tid og kræfter.

Skal man være til stede ved selve rydningen af dødsboet?

Det er muligt, hvis man ønsker det, men i langt de fleste tilfælde vælger de pårørende ikke at være tilstede. Almindeligvis låner jeg en nøgle, når tilbuddet accepteres og købssummen er betalt til de pårørende. Nøglen kan efterlades et aftalt sted, f.eks. i postkassen eller efterlades i boligen. Nøglen kan også overrækkes til de pårørende på dødsboets adresse eller anden adresse når arbejdet er afsluttet.

Skal de pårørende have fjernet alle de effekter, som de ønsker at beholde, inden besigtigelsen i forbindelse med tilbudsgivningen og selve rydningen?

Nej, de kan sagtens blive stående både under tilbudsgivning og selve rydningen. De skal blot udpeges, og hvis de bliver stående under rydningen, så vil jeg enten dække dem til eller stille dem til side eller ind i et særligt rum, og de vil ikke blive fjernet i forbindelse med rydningen. Disse effekter kan være ting, som de pårørende ønsker at beholde, eller ting som den nye ejer af boligen ønsker at overtage. Det kan også være hjælpemidler, som bliver afhentet senere.

Tilbudsgivning

Er det 100% gratis og uforpligtende at få foretaget en besigtigelse af dødsboet og modtage et tilbud på køb af indbo inkl. totalrydning af boligen?

Ja.

Hvad inkluderer tilbuddet?

ALT er inklusiv i tilbuddet. Tilbuddet består både af opkøb af indboet og totaltrydning af boligen. Det beløb, som tilbuddet lyder på, betaler jeg til de pårørende kontant ved accept af tilbuddet, hvor en kontrakt underskrives. I kontrakten er dødsboets særlige detaljer beskrevet, og alle disse detaljer er inklusiv i tilbuddet. Detaljerne kan være om hårde hvidevarer, faste tæpper, gardiner og evt. affald skal fjernes. Om loftsrum, kælderrum, skure og udendørs-arealer skal tømmes. Dødsboet overtages som det fremstår ved tilbudsgivningen, og Antika står således 100% for sortering, nedpakning og bortkørsel af det samlede dødsbo. De pårørende overlader arbejdsopgaven 100% til Antika.

Som udgangspunktet fejer jeg altid efter mig. Ønsker man at få foretaget rengøring er dette også muligt, og hvis dette oplyses ved Antikas besigtigelse af dødsboet så vil det samlede tilbud inkludere den form for rengøring, som de pårørende ønsker.

Skal man være til stede ved tilbudsgivningen?

Almindeligvis er der en pårørende tilstede ved tilbudsgivningen, men man er velkommen til at lade en nabo eller en ansat på et plejehjem vise rundt i dødsboet. Især på plejehjem kan en ansat, hvis denne har fået lov af de pårørende, åbne og gå med når Antika besigtiger dødsboet. Den pårørende kan dernæst blive ringet op og få tilbuddet oplyst.

Hvor lang tid tager besigtigelsen af dødsboet i forbindelse med tilbudsgivningen?

Almindeligvis tager besigtigelsen ca. 30 min. hvor indboet vil blive gennemgået.

Skal man gøre noget klar inden tilbudsgivningen?

Nej, man behøver ikke gøre noget. Man skal ikke tage ting ud af skabene eller bekymre sig om, at der evt. måtte være rodet eller beskidt.

Hvor hurtigt kan Antika komme ud og foretage en gratis og uforpligtende gennemgang og give tilbud på køb og totalrydningen af dødsboet?

Almindeligvis enten samme dag eller dagen efter. Hvis man på forhånd ved, hvornår man ønsker en besigtigelse, er man meget velkommen til at ringe i god tid, så man kan være sikker på, at Antika kan komme forbi på det ønskede tidspunkt.

Hvor lang tid skal Antika bruge på at rydde dødsboet hvis tilbuddet accepteres?

Almindeligvis ganske få dage.

Får man oplyst tilbuddet lige efter gennemgangen af dødsboet?

Ja. Såfremt tilbuddet accepteres vil der blive lavet en skriftlig dødsbo kontrakt.

Overtager Antika dødsboet som det forefindes ved tilbudsgivningen?

Ja, naturligvis med undtagelse af de effekter som de pårørende selv skal beholde eller som skal blive stående i boligen.

Generelt

Hvad er en marskandiser?

Kan man være sikker på, at den aftalte dato for tømningen overholdes?

Ja, denne dato er altid yderst vigtig for de pårørende og den overholdes altid. Antika forpligter sig aldrig til flere opgaver end at tidsfristen overholdes.
ALLE dødsboer som Antika har ryddet er blevet ryddet til tiden.

Hvor rydder Antika?

Antika har til huse på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland, og rydder dødsboer på hele Sjælland. Du er dog altid velkommen til at ringe hvis du har et dødsbo uden for Sjælland.

Køber Antika også enkelteffekter?

Ja, almindeligvis totalrydder Antika hele dødsboer, men jeg køber også enkelteffekter, såfremt sælger ønsker dette fremfor en rydning af hele dødsboet.

Kan Antika fjerne hårde hvidevarer, faste tæpper, gardiner, loftsbelysning, tømme lofts- og kælderrum, tømme skure mv.?

Ja, disse detaljer aftales ved besigtigelsen af dødsboet i forbindelse med tilbudsgivningen og KUN det aftalte fjernes. Hvis de pårørende ikke har klarhed omkring disse detaljer ved tilbudsgivningen kan det også meddeles til mig efterfølgende.

Kan Antika fjerne klaverer, flygler, billardborde, pengeskabe og lign?

Ja, disse detaljer aftales ved besigtigelsen af dødsboet i forbindelse med tilbudsgivningen.

Kan man bede Antika om at gemme private fotos og breve og give dem til de pårørende?

Ja, det kan man sagtens. Man skal bare gøre Antika opmærksom på det.

Kan Antika transportere effekter til de pårørendes hjem?

Ja.

Kan Antika foretage rengøring?

Ja. Antika fejer efter sig, og almindeligvis er dette nok i forhold til, at boligen skal sælges eller overdrages til udlejer. Ønsker man yderligere rengøring, er dette dog også muligt, og der vil blive givet tilbud på dette.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!