Rydning Af Dødsbo På Vesterbro

Rydning af dødsbo Vesterbro

Antika har mange års erfaring med rydning af dødsboer på hele Sjælland. Vi hjælper dig sikkert gennem den komplicerede proces, så du kan bruge dine kræfter andetsteds. Antika varetager alle dele af rydningen, herunder køb og salg af indbo samt eventuel rengøring.

Kontakt os, så laver vi en uforpligtende gennemgang af dødsboet. Hvis du ønsker at forsætte samarbejdet, forestår vi hele rydningen af dødsboet på Vesterbro.


Professionel hjælp til rydning af dødsboer på Vesterbro

Tilbuddet på køb og rydning af dødsboet afhænger dels af indboets værdi samt opgavens tidsmæssige størrelse. Hvis indboet har høj værdi, så vil tilbuddet typisk på et beløb, som kan udbetales til arvingerne, før rydningen påbegyndes. Det vil sige, at arvingerne vil modtage et aftalt beløb samtidig med, at dødsboet ryddes. I dødsboer hvor værdien af indboet harmonerer med arbejdet med at tømme dødsboet, så vil tilbuddet lyde på en kvit/frit nul løsning, hvor arvingerne hverken betaler eller modtager penge. Hvis indboet har ingen eller begrænset værdi, så vil tilbuddet lyde på et beløb, som arvingerne skal afregne til Antika, når arbejdet er afsluttet og godkendt.  Det er altid 100% gratis og uforpligtende at modtage et tilbud på køb og rydning af dødsbo. Tilbuddet er fast og vil ikke ændre sig undervejs. Arvingerne udtager naturligvis de effekter, som de ønsker at beholde, inden Antika gennemgår indboet i forbindelse med tilbudsgivningen.

Inden rydningen påbegyndes udfærdiger vi en kontrakt, hvoraf tidsfrister og priser fremgår, så der ikke er tvivl om de aftalte detaljer. 

Når dette er på plads indleder Antika rydningen af dødsboet på Vesterbro. Vi bestræber os altid på at gøre arbejdet hurtigt færdig. 

Sådan rydder Antika dødsboet

Antika tager sig af samtlige de gøremål, der er forbundet med rydningen af et dødsbo. Når vurderingen er afsluttet, foretager vi tømning, bortskaffelse af uønskede genstande og eventuel rengøring af dødsboet. Du behøver med andre ord slet ikke at engagere dig i arbejdet, da vi tager os af processen fra start til slut.  

Med Antika ved din side har du en troværdig og kompetent partner, der som det første giver en fair vurdering af indboet og dernæst udfører rydningen effektivt og med stor grundighed. 

Henvend dig til Antika i dag, hvis du skal have ryddet et dødsbo på Vesterbro, så rykker vi ud.