Rydning Af Dødsbo I Solrød

Rydning af dødsbo Solrød

Uanset tidspunktet er Antika klar til at hjælpe med rydning af dødsboer i Solrød. Antika kan varetage hele processen fra start til slut, så du kan bruge din sparsomme energi andetsteds.

Vi kender til betydningen af et dødsfald og ved, hvor mange kræfter – fysisk og psykisk – der kræves af de pårørende i en sådan situation. Tømningen af et dødsbo kan være en omfattende opgave, og det kan være en fordel at overlade denne opgave til en professionel virksomhed, som har mange års erfaring.


Dødsboer i Solrød ryddes hurtigt og effektivt

Antika har været aktiv som marskandiser og inden for rydning af dødsboer siden 1999. Vi tilbyder en ubesværet og effektiv arbejdsgang. Vi tager os af alt lige fra vurdering til rydning og eventuel rengøring af dødsboer i Solrød. 

Vurderes indboet til at have væsentlig værdi, dækker det udgifterne til selve rydningen, og du vil modtage et aftalt beløb fra Antikas side inden arbejdet påbegyndes. Hvis indboet har ingen eller lille værdi, så vil tilbuddet lyde på et beløb, som skal afregnes til Antika, når arbejdet er godkendt. Såfremt værdierne i dødsboet går lige op med arbejdsindsatsen ved at tømme boligen, så vil tilbuddet være en kvit og frit nul løsning, hvor boligen tømmes fuldstændigt uden at der skal ske nogen form for betaling.

Forud for igangsættelse af arbejdet underskriver begge parter en kontrakt, hvori pris, deadline og alle øvrige detaljer fremgår tydeligt. 

Fire trin fra gennemgang til godkendelse

Antika bestræber sig på at levere en god og hurtig service. Rydningen af et dødsbo i Solrød indbefatter fire forhold, som du kan få overblik over her:

  1. Antika gennemgår dødsboet (vurdering af indboets værdi samt opgavens omfang)
  2. Antika giver et uforpligtende tilbud på køb og rydning af dødsboet (kontrakt underskrives, såfremt kunden accepterer tilbuddet)
  3. Rydning og eventuel rengøring af dødsbo, herunder bortkørsel af alt indbo
  4. Kunden godkender Antikas arbejde

Du har selvfølgelig mulighed for at beholde betydningsfulde genstande fra dødsboet. Disse effekter indgår således ikke i vurderingen af indboet. 

Henvend dig til Antika, hvis du skal have afhændet et dødsbo i Solrød, så hjælper vi dig godt på vej.