Rydning Af Dødsbo I Hedehusene

Rydning af dødsbo Hedehusene

Antika har mange års erfaring med for rydning af dødsboer på hele Sjælland. Behøver du hjælp til rydningen af et dødsbo i Hedehusene, er vi din foretrukne samarbejdspartner. Vi klarer rydningen hurtigt og effektivt, så du kan bruge din tid og dine kræfter andetsteds. 

Vi kender udmærket til den tunge byrde, som et dødsfald medfører. De praktiske opgaver kan være svære at overkomme. Derfor tilbyder vi at tage os af rydningen af dødsboet på en nem og overskuelig måde.


Vurdering og rydning af dødsboer i Hedehusene inden for kort tid

Vi rykker hurtigt ud, når du har brug for en vurdering af et dødsbo i Hedehusene. Vi kan foretage vurderingen inden for 30 minutter.

Med udgangspunkt i indboets værdi og opgavens forventede tidsmæssige omfang, gives et samlet tilbud på totalrydning af hele dødsboet.

  1. Hvis det vurderes, at indboets værdi “overstiger” den forventede arbejdsbyrde i forbindelse med totalrydningen, så vil tilbuddet lyde på et fastsat beløb, som Antika vil  afregne til de pårørende, inden påbegyndelse af arbejdet.
  2. Hvis det vurderes, at den forventede arbejdsbyrde vil “overstige” værdierne i indboet, så vil tilbuddet lyde på et beløb, som skal afregnes til Antika, når arbejdet er udført og godkendt.
  3. Hvis indboets værdi matcher arbejdsbyrden, går de to ting lige op, og du hverken modtager eller skal indbetale et beløb. 

Der udfærdiges en kontrakt, som underskrives, når tilbuddet accepteres. Af denne kontrakt fremgår pris, tidsfrist samt alle øvrige detaljer, som kan omhandle, hvad der skal ske med hårde hvidevarer, gardiner og lignende, faste tæpper, monterede lamper, loft/kælder/skur, have, garage, eventuel rengøring, eventuelle hjælpemidler, samt eventuelle effekter, som ikke må fjernes mv.

Mulighed for totalrydning af dødsbo

Antika tager sig af stort og småt i forbindelse med rydningen af dødsboet. Det gælder alt lige fra rydning, salg af indbo, transport til genbrugspladsen samt eventuel rengøring af dødsboet, når rydningen er overstået. Der er ingen begrænsning på hvilke boligtyper, vi håndterer. 

Kontakt os med det samme, hvis du skal have ryddet et dødsbo i Hedehusene. Vi rykker ud med kort varsel og vi kan ofte udføre arbejdet indenfor kort tid, så du kan komme videre med de gøremål, der måtte presse sig på i den svære tid.