Skifteretten i København

Skifteretten i København adskiller sig fra de fleste andre i landet. Den behandler nemlig kun sager om dødsfald, skilsmisse og værgemål – og dermed ikke sager om gældssanering eller konkurser. Bliv klogere på, hvad du skal have med i skifteretten, hvordan møderne foregår, og hvordan sagerne behandles.

Hvad er skifteretten i København?

Skifteretten i København er den lokale myndighed, som sikrer, at et bo i København skifter hænder på en ordentlig og korrekt måde. Skifteretten er en afdeling i den lokale byret, som der er 24 af i Danmark. 

De træder fx til, når et bo skal skifte hænder i forbindelse med et dødsbo eller en skilsmisse. I Storkøbenhavn behandler skifteretten nemlig ikke sager om konkurser og gældssaneringer – modsat de fleste af landets øvrige skifteretter. Det er i stedet Sø- og Handelsretten, der tager sig af disse sager i Storkøbenhavn.

Bliv klogere på de konkrete sager, skifteretten behandler, senere i indlægget.

Praktiske forhold og kontakt til skifteretten i København

Hvis du skal til møde i skifteretten i København, sker det i Københavns Byret, hvor skifteretten i København har til huse. Der er fire indgange; Domhuset, Annekset, Frederiksberggade 1 og Hestemøllestræde 6. Vær opmærksom på, at der er sikkerhedstjek ved alle indgange. 

Informationen ligger i Domhuset, og du finder receptionen til højre, når du er kommet ind. Her kan du fx få hjælp til at finde det lokale, du skal møde i.

Kontaktoplysninger til skifteretten i København (skifteafdelingen):

Hestemøllestræde 6
1464 København K
Telefon: 99 68 73 40
E-mail: skifte.kbh@domstol.dk 

Leder du efter adressen på en anden skifteret? Skifteretten i København er blot én ud af 24, som er spredt ud over hele landet. Find din lokale skifteret her.

Disse sager behandler skifteretten

I forbindelse med f.eks dødsboer og skilsmisser er der typisk tale om, at der er formue som skal skiftes og eventuelt gæld, der skal tilbagebetales. Når formue skal skiftes betyder det grundlæggende, at afdødes formue skal deles ud til arvinger, eller formuen i et ægteskab skal deles mellem de to parter i ægteskabet. Derfor er det skifteretten i København, der tager sig af sager, når en person er død, eller et par skal skilles i København.

Skifteretten i København (samt Frederiksberg, Glostrup og Lyngby) tager sig ikke af insolvensskiftesager (rekonstruktion, gældssanering og konkurs) samt tvangsopløsning af selskaber. I de storkøbenhavnske retskredse er det nemlig Sø- og Handelsretten, der tager sig af disse. 

Nedenfor kan du læse mere om møder i skifteretten i København, samt hvordan de forskellige typer af skiftesager behandles.

Dødsbo – behandling af dødsbo

Når en person dør, skal boet behandles af skifteretten jf. dødsboskifteloven. Det sker i den retskreds, hvor afdøde havde hjemting (fx hvis afdøde har fast ejendom i denne retskreds). Det er således skifteretten i København, der skal behandle boet, hvis boets faste ejendom eller aktiver befinder sig inden for dennes retskreds. 

En dødsbobehandling sker enten med hjælp fra en bobestyrer eller ved privat skifte. Hvis der er tale om et større bo, skal der som regel laves en boopgørelse

Et dødsbo med begrænsede aktiver kan i visse tilfælde blive håndteret som et såkaldt boudlæg. 

Hvis afdøde ikke har hjemting i Danmark, kan man alligevel godt ansøge om, at en dansk skifteret håndterer et skifte af hele dødsboet eller dele heraf. 

Hvis afdøde efterlader sig aktiver, fx fast ejendom, så vil det typisk være retskredsen, hvor aktiverne befinder sig, som man ansøger omkring skifte af dødsboet. 

Hvis der ikke er aktiver eller fast ejendom i Danmark, ansøger man typisk i den retskreds, hvor arvingerne bor.

I alle øvrige tilfælde skal anmodningen sendes til Københavns Byret, som skifteretten i København er en afdeling under.

Når et dødsfald er blevet anmeldt af fx bedemanden eller præsten, bliver det automatisk anmeldt til skifteretten i den retskreds, som skal behandle boet. Du skal med andre ord ikke selv anmelde dødsfaldet til skifteretten i København, hvis det er den relevante retskreds. Sådan er processen efter et dødsfald.

Hvis du har brug for hjælp til rydning af dødsbo, hjælper Antika dig gerne. Vi har ryddet dødsboer siden 1999, og vi hjælper også gerne med en vurdering af dødsboet, så du får et komplet overblik over værdierne i dødsboet.

Skilsmisse – bodeling ved skilsmisse

Når du skal skilles, skal du som udgangspunkt dele den formue, du har med din mand/kone. Det er dog ikke alle, der er klar over, at skifteretten også hjælper med bodeling ved skilsmisser, hvor parret ikke kan blive enige.

I tilfælde af uenigheder vil skifteretten indkalde til et møde om at løse problemerne og fordele aktiverne. Hvis I ønsker det, skal I sende en ansøgning til skifteretten i København (hvis I hører under denne) – det koster 400 kroner i afgift.

Inden I kan bede skifteretten om hjælp til skilsmissen, skal I have afleveret en anmodning til Familieretshuset om at blive separeret eller skilt. 

I forbindelse med bodeling ved skilsmisse kan det være en fordel at få indboet vurderet af en uvildig person. På baggrund af denne vurdering kan man således vælge at dele indboet. 

Vurderingen laves med udgangspunkt i at tingene skal deles. Der er således ikke tale om et købstilbud fra Antikas side. 

David fra Antika kan mod betaling lave sådanne uvildige vurderinger. 

En sådan vurdering kan også indgå, såfremt man kontakter skifteretten i København omkring hjælp til at dele indboet.  

Hvad sker der i skifteretten, når en person dør?

Skifteretten i København bliver automatisk inddraget, når en person i retskredsen dør. De tager stilling til, hvordan boet skal fordeles – som det altid er tilfældet, når pengebeløb og værdier skifter hænder. Skifteretten tager kontakt til boets kontaktperson meget kort tid efter, at skifteretten har modtaget besked om dødsfaldet fra fx kirkekontoret. 

Til mødet i skifteretten i København

Der indkaldes til et møde, hvor du skal medbringe alle relevante informationer – om arveforhold, økonomiske forhold, testamente etc. Du behøver ikke have alle oplysninger og informationer på skrift, men det er som regel en fordel. 

Ofte kræver det ikke mere end ét møde, hvis du har alle papirer og oplysninger klar. Du kan med fordel få dødsboet vurderet inden mødet med skifteretten i København. Hvis det er muligt kan det også være en god ide at udarbejde en åbningsstatus samt en boopgørelse inden mødet, så der er overblik over boets aktiver og passiver samt de arvemæssige forhold. 

Mødet foregår typisk telefonisk, så du ikke skal møde op fysisk hos skifteretten i København.

Efter mødet i skifteretten

Der er som regel én af arvingerne, som er kontaktpersonen til skifteretten i København. Kontaktpersonen tager sig af det praktiske, og hvad der skal ske med arven. Det sker ved, at der udstedes en skifteretsattest, så denne person lovligt kan disponere over boet.

Hvis boet skal skiftes ved et privat skifte, (hvor du står for det praktiske i stedet for en bobestyrer), er der flere betingelser, som skal være opfyldt. Det kan være en fordel med hjælp fra en advokat med erfaring indenfor dødsboer, hvis der er tale om et større dødsbo. Når du har fået råderet over boet ifm. f.eks. et privat skifte, skal der typisk betales afgifter. Det er dit ansvar, at de bliver betalt.

Hvis boets aktiver er begrænsede, kan det ofte behandles som et boudlæg.

Har du brug for rådgivning inden mødet?

Det er ofte en voldsom oplevelse, når en ven eller et familiemedlem dør. Det er også langt fra alle, som har prøvet at håndtere et dødsbo i forhold til skifteretten. Derfor kan det være en fordel med hjælp i form af f.eks. en advokat eller rådgiver til at hjælpe med det praktiske og juridiske.

Mange oplever også, at det er en stor hjælp at få boet vurderet af en professionel såsom Antika, der samtidig kan give et uforpligtende tilbud på totalrydning af dødsboet. Antika hjælper også gerne med at udpege indbo af større værdi, så du ikke kommer til at smide dyrebare ting i skraldespanden.

Du er altid meget velkommen til at kontakte David fra Antika26179663 (alle ugens 7 dage fra kl 7-22), hvis du har spørgsmål vedrørende vurdering, køb, salg og rydning af dødsbo. 

Du er naturligvis også meget velkommen til at ringe, hvis du ønsker at aftale et tidspunkt for en besigtigelse af et dødsbo med henblik på at få et gratis og uforpligtende tilbud på salg og rydning af dødsboet. Tilbuddet inkluderer både køb af indboet og rydning af boligen. 

David kan også mod betaling lave en uvildig vurdering af indboet til brug ved deling mellem f.eks arving eller over for skifteretten i København eller andre steder i Danmark. 

Antika har til huse på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland

Antika kører på hele Sjælland.