Skifteretten i Hillerød

Du kan få hjælp til blandt andet dødsboer, konkurser og gældssaneringer ved skifteretten i Hillerød. Sagsbehandlingstiderne ligger pænt i forhold til landsgennemsnittet, så du forholdsvis hurtigt kan få overstået fx dødsboskiftet eller gældssaneringen. Læs alt om Retten og skifteretten i Hillerød på denne side.

Hvad kan jeg i skifteretten i Hillerød?

Skifteretten er en del af Retten i Hillerød, som betjener ca. 180.000 indbyggere. Den er én af fem afdelinger, som samlet beskæftiger omkring 50 medarbejder.

Skifteretten i Hillerød behandler sager om:

 • Dødsboer
 • Konkurser
 • Gældssaneringer
 • Tvangsopløsninger
 • Rekonstruktioner

Retten og skifteretten i Hillerød betjener kommunerne Allerød, Egedal, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. De tilbyder ikke juridisk rådgivning, men de har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder i området, du kan benytte dig af. 

Hvis et dødsbo skal betale dødsboskat ifølge dødsboskatteloven, skal selvangivelsen afleveres sammen med boopgørelsen. Du skal dog aflevere den til SKAT – ikke til skifteretten i Hillerød. Skifteretten tager sig nemlig kun af selve dødsbobehandlingen.

Det skal du gøre efter et dødsfald. Der sættes gang i en større proces, når en person dør. Det kan svært at vide, hvad du skal gøre med hjemmet, og hvem du skal anmelde dødsfaldet til. 

Mht anmeldelse af dødsfaldet, så sker dette ved at anmelde det senest to dage efter dødsfaldet via borger.dk til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde boede. Bedemanden kan også foretage anmeldelsen. 

Mht hjemmet og afdødes indbo, så er det naturligvis vigtigt, at de pårørende gør sig nogle tanker om, hvilke effekter, som de ønsker at beholde. 

Det er altid en god ide at få en professionel vurdering af det samlede indbo. Denne vurdering kan benyttes over for skifteretten i Hillerød.

Når Antika laver en vurdering af det samlede indbo, så vil særlige værdigenstande blive udpeget, og dette kan være en god ide; både i forhold til fordeling mellem arvinger og i forhold til et eventuelt salg.

Du er altid meget velkommen til at kontakte David fra Antika, hvis du har spørgsmål omkring vurdering, salg og rydning af et dødsbo, eller hvis du vil booke et tidspunkt til en besigtigelse af dødsboet med henblik på at få et gratis og uforpligtende tilbud på køb og rydning af dødsboet. 

David fra Antika kan kontaktes alle ugens 7 dage fra kl 7-22 på 26179663 

Kontakt Antika, hvis du har spørgsmål omkring dødsboer. Vi hjælper gerne.

Sagsbehandlingstiden i skifteretten i Hillerød 

Sagsbehandlingstiden varierer år for år. Tallene for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020 viste, at der kan gå alt fra 1-2 måneder til over et år, før et bo er skiftet. 

Behandlingstiden afhænger i høj grad af hvilken behandlingsform dødsboet behandles under. 

Behandlingstiderne kan være meget forskellige fra skifteret til skifteret, men man kan ikke selv vælge en skifteret. Dødsboet skal behandles i den retskreds med tilhørende skifteret, hvor afdøde er tilknyttet. 

Generelt er sagsbehandlingstiden i Retten i Hillerød pæne i forhold til gennemsnittet for alle byretter i Danmark (alle skifteretter hører under en byret – undtagen i København). 

Udvalgte sagsbehandlingstider for Retten og skifteretten i Hillerød (tal fra 2020)

Er du i tvivl om, hvem du skal have fat i? Du skal have fat i skifteretten i Hillerød ved fx dødsfald, arv, gældssanering og konkurs. Det er nemlig skifteretten, der tager sig af de sager, hvor ejendele eller værdier skifter ejer.

Er du arving, kontaktperson eller administrator for et dødsbo, og leder du efter en blanket? På domstol.dk finder du alle blanketter med tilhørende vejledninger. De kan både downloades og udfyldes elektronisk. Sådan gør du behandlingstiden af dødsboet kortere.

Berammelsestider for dødsboer og andre sager

Du kan altid holde dig opdateret på aktuelle ekspeditions- og berammelsestider i skifteretten i Hillerød (og resten af områderne i Retten i Hillerød) på deres hjemmeside. Hvis du har styr på bodelingen ifm. et dødsbo, går processen ofte hurtigere.

Berammelsestiden er et andet ord for den tid, det forventes at tage, fra retten modtager sagen til første retsmøde – eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde. Nedenfor kan du se berammelsestiden for de typiske sager, retten behandler.

Berammelsestider for dødsboer i skifteretten i Hillerød

 • Første henvendelse til kontaktpersonen for boet – 5 dage
 • Telefonmøde i dødsbo – 10
 • Afsendelse af skifteretsattest – 14 dage
 • Opkrævning af boafgift efter Skattestyrelsens godkendelse af værdierne – 14 dage

Antika kan hjælpe med en vurdering af dødsboet, så I får en komplet og professionel vurdering af hele boet og enkelt-effekter. Ring til David alle ugens 7 dage mellem kl 7-22 på 26179663, eller send en mail hele døgnet til antika@antika.dk.

Antika yder ikke advokat bistand eller juridisk bistand på nogen måde. Men vi er gerne behjælpelige med at henvise dig til en kvalificeret bobestyrer eller advokat, der administrerer dødsboer.

Kontakt skifteretten i Hillerød

Retten og skifteretten i Hillerød ligger i samme retsbygning. Det gør det nemt at finde det lokale, du er indkaldt til, hvis du skal møde personligt op. Der er også en information, du kan henvende dig i, hvis du har brug for hjælp. Den ligger lige ved hovedindgangen. 

Kontaktoplysninger til skifteretten i Hillerød:

Hvis du skal sende følsomt materiale, bør du bruge en sikker mail – almindelige mails er typisk ikke sikre. 

Borger.dk kan du sende sikre mails ved at logge ind og vælge “Digital post”. Vælg herefter “Skriv ny post”, og find skifteretten i Hillerød under kategorien “Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Hillerød”.

Her finder du skifteretten

Skifteretten i Hillerød ligger en kort gåtur på fem minutter fra Hillerød station. Der er også mulighed for at parkere bag retsbygningen. 

 • Skifteretten i Hillerød
  Søndre Jernbanevej 18 B
  3400 Hillerød

Åbningstiderne er mandag til fredag kl. 8:30-15:00. Der er lukket på helligdage, Grundlovsdag samt d. 24. og 31. december.

Det er kun folk med et ærinde i retten, som må opholde sig i retsbygningen. Det kan fx være arvinger, bobestyrer og advokater. 

Praktiske forhold ved skifteretten i Hillerød

Der er kun et begrænset antal parkeringspladser til rådighed. Vær opmærksom på, at nogle af pladserne er reserveret til ansatte i retten, og det kun er tilladt at parkere, hvis du har en gyldig parkeringstilladelse – kan hentes i billetautomaten ved rettens hovedindgang inden for. 

På parkeringspladsen bag retsbygningen er der afmærket én handicapplads. Du skal ikke bruge en parkeringsbillet, hvis du har et handicapskilt i bilen, og du må gerne fylde to parkeringspladser. 

Hvis du vil undgå at skulle rundt om bygningen, kan du ringe på bagdøren, hvorefter en medarbejder kommer og lukker dig ind. Døren er markeret med et blåt handicapskilt. Du kan også ringe på 47 33 87 00, hvis du har brug for hjælp til at komme ind ad bagdøren.

Der er ingen trin ved indgangen fra gaden. Det gør det nemt at komme ind med både rollator og kørestol. Inde i bygningen er der elevator til 2. og 3. sal. Møder omkring skiftesager finder typisk sted i mødelokalerne i stueetagen.

David fra Antika har i mere end 20 år beskæftiget sig med vurdering, køb og totalrydning af dødsboer. 

Det er gratis og uforpligtende at få et tilbud på køb og rydning af et dødsbo. Tilbuddet er et samlet tilbud som både dækker opkøb af indboet samt totalrydning af boligen. 

Kontakt David fra Antika på 26179663 alle ugens 7 dage fra kl 7-22

Antika holder til på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland.