Skifteretten – behandlingstid af et dødsbo

Behandlingstiden af dødsboer er forskellig. Nogle skifteretter er få uger om at sende skifteretsattest og opkræve boafgift, mens andre kan være flere uger om at tage første kontakt. Du kan gøre processen så hurtig som muligt, hvis du har alle relevante papirer klar.

Hvorfor behandler skifteretten dødsboer?

Det er skifteretten, som skal tage stilling til, hvordan et bo skal skiftes. Skifteretten er nemlig myndigheden, som behandler sager, hvor nogen er gået bort og har efterladt et dødsbo. Det er også skifteretten, der tager sig af sager, hvor værdier eller pengebeløb skal skifte hænder. 

Der er ca. 54.000 dødsfald i Danmark om året. De efterlader alle et bo, der skal gøres op. Skifteretten behandler boet som et dødsbo – og de fleste afsluttes typisk som et privat skifte eller et boudlæg

Det er selve behandlingen af dødsboet, som kan tage tid. En vigtig del af behandlingen er at kortlægge de arvemæssige samt økonomiske forhold. De økonomiske forhold opdeles i aktiver og passiver. Aktiver er forskellige former for værdier såsom bank-indestående, aktier, obligationer, fast ejendom, indbo mv. Passiver er gæld af forskellig art. Der skal også laves en vurdering af dødsboet, ligesom der også er en række praktiske ting, der skal tages stilling til, når en person afgår ved døden. Det er som regel en god idé at få en pris på rydning af dødsboet sammen med vurderingen.

Dødsboet må ikke ryddes, før der er udstedt en skifteretsattest.

Hvor skal jeg henvende mig?

Behandlingstiden af et dødsbo varierer fra skifteret til skifteret. Skifteretten er en selvstændig afdeling i en byret, som du finder i de fleste større byer. Det er altid retskredsen, den afdøde tilhørte, som bestemmer, hvilken skifteret der behandler dødsboet. 

Når der er tale om et dødsfald, skal du som regel ikke selv kontakte skifteretten. Behandlingstiderne af et dødsbo kan nemlig variere meget, som du kan læse mere om i næste afsnit.

Vær opmærksom på, at der er tidsfrister for, hvornår bobehandlingen skal være afsluttet og boopgørelsen indsendt til skifteretten. Ved et privat skifte skal det senest ske 15 måneder efter dødsfaldet.

Behandlingstid af et dødsbo i skifteretten

Alle skifteretter har deres egen side på domstol.dk, hvor du kan se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid, som det også kaldes. 

Vi har samlet behandlingstiderne for flere af de større skifteretter i Danmark, så du kan få et overblik over, hvor lang tid det tager at behandle et dødsbo, hvis afdøde er tilknyttet en af disse retskredse. Dette kan du se nedenfor. Du finder i øvrigt alle relevante blanketter på domstol.dk.

Kontaktpersonen kan fx være en arving eller en bobestyrer.

Du er også velkommen til at ringe til David fra Antika på 26179663 (alle ugens 7 dage fra kl 7-22), hvis du ønsker hjælp til informationssøgning om den aktuelle behandlingstid hos en specifik skifteret.

Behandlingstid af et dødsbo i skifteretten i København

Vær opmærksom på, at behandlingstiderne kan ændre sig med kort varsel. 

 • Skifteretten sender et brev til boets kontaktperson samme dag, de modtager oplysninger om dødsfaldet
 • Skifteretsattest sendes senest 20 arbejdsdage efter modtagelse af blanketter
 • Opkrævning af boafgift sendes senest 20 arbejdsdage efter, skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra Skattestyrelsen.

Behandlingstid af et dødsbo i skifteretten på Frederiksberg

Vær opmærksom på, at behandlingstiderne kan ændre sig med kort varsel. 

 • Brev sendes til boets kontaktperson inden for én uge efter modtaget oplysning om dødsfald
 • Cirka 10 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktperson, sendes en skifteretsattest til kontaktpersonen
 • Spørgsmål og øvrige henvendelser behandles inden for  ca. 14 dage fra modtagelse.

Behandlingstid af et dødsbo i skifteretten i Glostrup

Vær opmærksom på, at behandlingstiderne kan ændre sig med kort varsel. 

 • Kontaktperson kontaktes af skifteretten senest 2 dage efter, at der er modtaget oplysning om dødsfald.
 • Senest 3 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktperson, sendes skifteretsattest til boets kontaktperson.
 • Senest 2 uger efter, at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra Skattestyrelsen, sendes opkrævning af boafgift til kontaktperson.

Behandlingstid af et dødsbo i skifteretten i Lyngby

Vær opmærksom på, at behandlingstiderne kan ændre sig med kort varsel. 

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson ca. 1 uge efter modtaget oplysning om dødsfaldet.
 • Skifteretsattesten sendes til boets kontaktperson senest 3 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktperson.
 • Opkrævning af boafgift sendes senest 3 uger efter, at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra Skattestyrelsen.

Behandlingstid af et dødsbo i skifteretten i Helsingør

Vær opmærksom på, at behandlingstiderne kan ændre sig med kort varsel. 

 • Brev til kontaktperson bliver sendt samme dag, som der modtages oplysning om dødsfald.
 • Skifteretsattest sendes senest 3 uger efter blanketter modtages fra kontaktperson.
 • Opkrævning af boafgift sker senest 2 uger efter, at har Skattestyrelsen har sendt deres godkendelse af boopgørelsen til skifteretten.

Behandlingstid af et dødsbo i skifteretten i Hillerød

Vær opmærksom på, at behandlingstiderne kan ændre sig med kort varsel. 

 • 5 dage går der typisk før boets kontaktperson kontaktes første gang efter skifteretten har modtaget besked om dødsfaldet.
 • Herefter går der 10 dage, og der afholdes et telefonmøde.
 • 10 dage efter modtagelse af blanketter sendes skifteretsattest.
 • 2 uger efter Skattestyrelsen har godkendt boopgørelsen opkræves boafgift.

Behandlingstid af et dødsbo i skifteretten i Roskilde

Vær opmærksom på, at behandlingstiderne kan ændre sig med kort varsel.

 • 2 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet, rettes der kontakt til kontaktperson.
 • Skifteretsattest sendes 3 uger efter modtagelse af blanketter.
 • 2 uger vil der typisk gå før der opkræves boafgift, når Skattestyrelsen har godkendt boopgørelsen. 

Sådan gør du behandlingstiden så kort som muligt

Jo hurtigere du kan have alle papirer og informationer klar, jo kortere bliver behandlingstiden. Der skal fx laves en åbningsstatus, hvor alle aktiver og passiver opgøres ved dødsdagen. Derfor bør du hurtigst muligt skaffe oplysninger om afdødes aktiver (værdier) og passiver (gæld).

Der skal også laves en bodeling. Det kan være en kompliceret størrelse at dele værdier i et dødsbo – især hvis arvingerne ikke er enige. Her kan en rådgiver hjælpe med en uvildig og professionel bodeling

Hvis arvingerne er enige om alle praktiske ting og deling af boet, kan skifteretten hurtigere træffe en beslutning. Selve dødsbobehandlingen afhænger dog også af værdierne i dødsboet. Der er nemlig forskellige regler og muligheder afhængig af værdierne i boet.

Når du møder op til dit første møde i skifteretten, minimerer du behandlingstiden af dødsboet, hvis du har sat dig så godt ind i familie- og boligforhold samt økonomiske forhold som muligt. Tag også gerne alle relevante papirer med til det første møde i skifteretten for at undgå lang behandlingstid.

Hvordan får jeg udbetalt min arv?

Skifteretten tager sig af alle sager, hvor værdier og/eller pengebeløb skal skifte hænder. Derfor skal du i skifteretten ved arv og skifte af dødsbo. 

Der kan være stor forskel på, hvor lang tid en arvesag tager i skifteretten. Den kan nemlig være overstået efter bare ét enkelt møde, men der kan også gå lang tid, før arvesagen er afsluttet, og du kan få udbetalt din arv. 

Det er især ved uenigheder blandt arvingerne i et bo med større værdier, at behandlingstiden af dødsboet trækker ud. Hvis der er tale om en privat skiftesag, kan den dog højst vare ét år, mens en bobestyrersag maksimalt kan tage to år.

Spørgsmål & svar

Hvornår må man starte med at tømme et dødsbo?

Du må først tømme/rydde dødsboet, når du har modtaget en skifteretsattest.

Hvor lang tid går der, fra man hører fra skifteretten?

Det er forskelligt fra skifteret til skifteret. Nogle sender et brev til boets kontaktperson samme dag, de bliver orienteret om dødsfaldet, men der kan gå længere tid hos andre. 

Du kan se behandlingstiden af et dødsbo hos de lokale skifteretter på domstol.dk

Hvor hurtigt får man en skifteretsattest?

Dødsboets geografiske placeringer har stor betydning for, hvor hurtigt du får en skifteretsattest. Der kan nemlig gå alt fra 1-2 uger og op til en del uger fra indsendelse af blanketter, før du får en skifteretsattest.

David fra Antika har i mere end 20 år arbejdet med vurdering, køb, salg og rydning af dødsboer. Du er altid velkommen til at kontakte David på 26179663 (alle ugens 7 dage fra kl 7-22) hvis du er interesseret i et gratis og uforpligtende tilbud på køb og rydning af et dødsbo.