Skifteretten

Skifteret dødsbo i Sønderborg - skifteretten dødsbo er et godt sted at søge rådSkifteretten har en vigtig funktion i forbindelse med et dødsbo. Dette er den offentlige myndighed som skal afgøre, hvorledes dødsboet skal skiftes, dvs. hvilken behandlingsform, der skal anvendes. Der bliver lagt størst vægt på arveforhold og økonomi i boet, når de skal vælge skifteform. Arvingerne behøver ikke anmelde dødsfaldet, da skifteretten automatisk får besked om dødsfaldet. Pårørende bliver automatisk kontaktet, og der træffes aftale om det videre forløb. Hos skifteretten kan man få råd og vejledning omkring hvilke behandlingsformer, der er mulige/nødvendige. Almindeligvis møder man op 4-6 uger efter dødsfaldet. Forud for første møde vil SKAT blive kontaktet, og i øvrigt vil man se om der i Centralregistret for testamenter er oprettet et testamente.

Ofte taler skifteretten i første omgang telefonisk med den person, som har anmeldt dødsfaldet til bedemanden eller præsten. Det vil altid være en fordel for alle parterne, at denne person har forberedt sig, inden der tales med skifteretten. Det er en god ide, at personen har dannet sig et overblik over boets  særlige forhold i forhold til arv og økonomi.

Skifteretten vil spørge ind til, hvem der er arvinger, og hvad der skal ske med afdødes ejendele og formue. Der vil også blive spurgt om afdøde har oprettet vidnes-testamenter, og der vil blive spurgt ind til afdødes familiemæssige forhold og afdødes formue- og gældsforhold. Eventuelle manglende oplysninger kan betyde, at man udskyder at tage stilling til, hvilken bobehandlingsform, som man ønsker at anvende. Skifteretten vejleder ikke i forhold til spørgsmål, der vedrører skattemæssige spørgsmål samt spørgsmål om afhændelse af virksomhed og fast ejendom. Ved sådanne spørgsmål bør man kontakte advokat, revisor eller ejendomsmægler.

Find din lokale skifteret

Frederiksberg skifteret – 99 68 50 60

Hillerød – 47 33 87 20

Lyngby – 99 68 48 00

Glostrup – 43 23 16 50

Holbæk – 99 68 66 50

Roskilde – 99 68 73 40

Helsingør – 99 68 40 99

København – 99 68 73 40

Næstved – 99 68 52 00

Man finder skifteretten i forbindelse med retten i de forskellige byer – find den der ligger tættest på dig!

Hvem skal give besked til Skifteretten?

Ved et dødsfald er det normalt at anmelde dette til sin lokale præst. Det er præstens job at klare alt det praktiske i forbindelse med folkeregistret, skattevæsenet og altså også Skifteretten. Når først du har givet præsten besked, kan du slappe af, og fokusere på familien og begravelsen. Senere i processen vil du blive kontaktet af enten præsten, Skifteretten, skattevæsenet, folkeregistret eller flere parter.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer – Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men kan henvise dig til en kvalificeret bobestyrer/advokat.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!