Sælgeransvarsforsikring for dødsbo

Til salg med sølgeransvarsforsikring

Der kan gemme sig ubehagelige overraskelser for både køber og sælger over og under jorden. Derfor tegner de fleste en eller anden type forsikring, der dækker ved eventuelle fejl og mangler, når de sælger en bolig. En sælgeransvarsforsikring til dødsboet giver ekstra tryghed og dækning mod uforudsete forhold i op til 10 år.

Hvad er en sælgeransvarsforsikring?

En sælgeransvarsforsikring sikrer dødsboet, hvis køber finder fejl og mangler, som ikke står i tilstandsrapporten. Sælger fritages ikke for ansvar, men bliver dækket i de situationer, hvor køber kan gøre sælger ansvarlig – også selvom der er tegnet en ejerskifteforsikring. Dvs sælgeransvarsforsikringen kan dække i de situationer, hvor fejl og mangler ikke er nævnt i tilstandsrapporten og ikke dækkes af ejerskifteforsikringen. 

Det kan fx være, hvis der er tale om ulovlige bygningsindretninger, ulovlige kloakledninger/stikledninger uden for bygningen eller forhold ved grunden (fx forurening). Med sælgeransvarsforsikringen er du også dækket ind i de tilfælde, hvor ejerskifteforsikringen ikke dækker, og du skal ikke være nervøs for store krav og uforudsete udgifter efter dødsboskiftet.

Hvis der er tegnet en sælgeransvarsforsikring for dødsboet, træder den typisk først i kraft, når sælger har tabt en sag i retten. Den dækker ikke i tilfælde af svig eller grov uagtsomhed. 

Har du brug for hjælp til rydning af dødsboet? Så er du altid velkommen til at kontakte David fra Antika på 26179663 (alle ugens 7 dage kl 7-22). 

Du kan således aftale et tidspunkt til en besigtigelse af dødsboet, og du kan få et uforpligtende tilbud på dødsborydningen. Tilbuddet gives skriftligt som et fast tilbud. 

Hvis værdierne er større end den nødvendige arbejdsindsats ved rydningen, så kan Antika afregne et aftalt beløb til de pårørende inden rydningen påbegyndes. 

Hvis arbejdsindsatsen ved rydningen er større end værdierne, så vil tilbuddet lyde på et beløb, som afregnes til Antika, når rydningen er afsluttet og godkendt. 

Vi rydder dødsboet gratis, hvis værdierne matcher omkostningerne ved rydningen. 

Vi kan dog først påbegynde selve rydningen, når du har fået den lovpligtige skifteretsattest.

Skal et dødsbo have en sælgeransvarsforsikring?

Hvis afdøde ejede en fast ejendom, så skal den enten sælges eller overtages af arvinger. Arvingerne skal tage stilling til, hvad der skal ske med ejendommen ifm. dødsbobehandlingen. Det anbefales, at der laves en tilstandsrapport, således at der også kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Hvis der er tale om et privat skifte, skal boligen være solgt eller overtaget af arvinger inden for 12 måneder efter dødsfaldet. Hvis boligen ikke er solgt eller overtaget af arvinger, overgår dødsboet automatisk til bobestyrerbehandling, og fristen forlænges med 12 måneder.

Der er ikke krav om, at et dødsbo skal have en sælgeransvarsforsikring. Det giver dog en ekstra sikkerhed, så køber ikke pludselig stiller dødsboet til ansvar for fejl og mangler inden for den lovpligtige periode på 10 år – der kan være tale om ting, som ikke er dækket af ejerskifteforsikringen eller som opdages efter dennes udløb.

Uanset om der er tale om et hus, sommerhus eller ejerlejlighed, kan dødsboet tegne en sælgeransvarsforsikring. Der kan dog være særlige regler for ejerlejligheder. 

Fordele for sælger

Det ligger i navnet, at en sælgeransvarsforsikring er en ansvarsforsikring for sælger. Det er typisk sælger, som betaler 100% af udgifterne til denne – modsat en ejerskifteforsikring, hvor køber og sælger typisk deles om udgifterne. 

Du er som tidligere nævnt bl.a. dækket ved:

  • Ulovlige VVS- og el-installationer
  • Ulovlige forhold i bygninger
  • Jordforurening

Den største fordel ved en sælgeransvarsforsikring for et dødsbo er, at den giver en bredere dækning, da den dækker hele grunden samt forhold, som typisk ikke er dækket af ejerskifteforsikringen. 

Fordele for køber

Hvis et dødsbo har tegnet en sælgeransvarsforsikring ifm. et ejendomssalg, giver det køber en tryghed, hvis der senere hen skulle vise sig at være fejl eller mangler ved boligen og grunden, der hører til. 

Dermed kan sælgeransvarsforsikringen være med til at overbevise en potentiel køber, så boligen sælges inden for fristen på 12 måneder. Det kan altså være en god investering for dødsboet at tegne en sælgeransvarsforsikring, selvom det selv skal betale for udgifterne til denne.

Forskel på ejerskifte- og sælgeransvarsforsikring ved dødsbo

Det er ikke lovpligtigt, at der tegnes en ejerskifteforsikring ved en handel med fast ejendom i forbindelse med et dødsbo eller i en hvilken som helst anden handel med fast ejendom. Der tegnes dog meget ofte en ejerskifteforsikring, og derfor tror mange forståeligt nok, at den rent faktisk er lovpligtig. Forsikringen dækker typisk i 5-10 år.

Der er heller ikke krav om, at der skal tegnes en sælgeransvarsforsikring for dødsbo eller i andre situationer. Sælgeransvarsforsikringen dækker typisk fejl og mangler, som ejerskifteforsikringen ikke dækker, og som ikke er nævnt i tilstandsrapporten. 

Det dækker en ejerskifteforsikring og sælgeransvarsforsikring for dødsbo:

  • Ejerskifteforsikring – dækker fejl og mangler på boligen
  • Sælgeransvarsforsikring – dækker fejl og mangler på bolig og grund

Nogle udvidede ejerskifteforsikringer dækker også grunden. Det er vigtigt at være opmærksom på dette. Dødsboet er fritaget for størstedelen af sit ansvar med en ejerskifteforsikring, men sælgeransvarsforsikringen giver almindeligvis dækning i de resterende tilfælde.

Tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer dækker almindeligvis kun selve huset. Derfor er dødsboet ikke forsikret mht forhold, som vedrører selve grunden, såsom forurening fra nedgravede olietanke. Det vil dog typisk være dækket med en sælgeransvarsforsikring. En køber kan også kræve erstatning ved forkert oplyst boligareal,   men dette kan en sælgeransvarsforsikring også gå ind og dække. 

I Antika kender vi eksperterne og hjælper gerne med henvisning til advokater med speciale i dødsboer. På Antikas hjemmeside kan du finde info om juraen omkring et dødsbo. Klik på linket, og bliv klogere på vigtige regler og krav til fx boopgørelse og arv ved dødsfald.

Du er altid velkommen til at kontakte David fra Antika på 26179663 (alle ugens 7 dage kl 7-22), hvis du har brug for hjælp til dødsborydning eller vurdering af indbo.

Sådan er processen for sælgeransvarsforsikring for dødsbo

Det er en god idé at kontakte afdødes forsikringsselskab eller bank med det samme. Det er ofte en god idé at gøre dette allerede inden det første møde i skifteretten. Du kan også kontakte din egen bank eller forsikringsselskab.

Forsikringsselskabet kan være behjælpelig med tilbud på forsikringer i forbindelse med salg af fast ejendom, hvis der indgår fast ejendom i  dødsboet. 

Sådan kan processen se ud for sælgeransvarsforsikring for dødsbo:

  1. Der laves en tilstandsrapport og el-installationsrapport
  2. Du tilbyder en ejerskifteforsikring i forbindelse med salget (og du tilbyder at betale halvdelen)
  3. Du køber en sælgeransvarsforsikring for at sikre dødsboet yderligere i forbindelse med handlen. 

Selvom der tegnes en ejerskifteforsikring kan det give god mening for dødsboet med en sælgeransvarsforsikring. Der kan nemlig stadig være situationer, hvor dødsboet kan holdes ansvarlig for fejl og mangler, som vi har nævnt tidligere.

Hvad koster en sælgeransvarsforsikring?

Der kan være stor forskel på prisen for en sælgeransvarsforsikring. Priserne starter typisk omkring 2.000-3.000 kroner, men det afhænger i høj grad af boligen. Derfor kan det være en god idé at forhøre sig forskellige steder, inden I tegner en sælgeransvarsforsikring for dødsboet.

Prisen kan hurtigt komme højere op. Mange forsikringsselskaber vurderer nemlig typisk ud fra størrelsen på boligen. Så jo større den er, jo større vil prisen (præmien) også blive. For store boliger kan prisen godt ende på 10.000 kroner eller mere. 

Du skal dog ikke kun være opmærksom på prisen på sælgeransvarsforsikringen for dødsboet. Dækningen kan være forskellig, hvilket du også skal huske at tage hensyn til, når du sammenligner.

Husk selvrisikoen på sælgeransvarsforsikring for dødsbo

Én ting er prisen for forsikringen, en anden er selvrisikoen. Jo lavere prisen er, jo højere vil selvrisikoen typisk også være. Derfor er det altid en afvejelse af, om du fx vil betale mindst muligt for forsikringen og en stor del af et eventuelt krav eller mere for forsikringen og en mindre del af et eventuelt krav. 

Selvrisikoen kan være et fast beløb eller en procentdel af erstatningen. Ofte er selvrisikoen på minimum 10.000 kroner pr. skade. Det kan variere, men typisk vil selvrisikoen på en sælgeransvarsforsikring for et dødsbo ligge i dette leje. 

Krav til dødsboet skal anmeldes til sælgeransvarsforsikringen med det samme

Det første, du skal gøre, når du modtager et krav fra køber, er at kontakte sælgeransvarsforsikringen. Du kan nemlig ende med selv at stå med hele udgiften, hvis du ikke har kontaktet forsikringen hurtigst muligt. 

Typisk vil forsikringsselskabet selv tage kontakt til køber og tage stilling til, om det er noget, der er dækket af forsikringen eller ej, når du har gjort dem opmærksomme på kravet.

Eventuelle uenigheder og tvister skal afgøres ved Ankenævnet for Forsikring. Det gælder både, hvis du som sælger ikke kan få erstatning fra forsikringen efter at du har tabt en retssag til køber, eller hvis forsikringsselskabet ikke mener, at købers krav er dækket af sælgeransvarsforsikringen.

Hvor kan et dødsbo købe en sælgeransvarsforsikring?

Som udgangspunkt kan et dødsbo købe en sælgeransvarsforsikring hos alle forsikringsselskaber, der sælger disse – såfremt forsikringsselskabet vil godkende dødsboet. Vi har samlet en oversigt over steder, der kan hjælpe med sælgeransvarsforsikring til dødsbo.

ForsikringsselskabLink til sælgeransvarsforsikring
Almindelig BrandLink
GjensidigeLink
Frida ForsikringLink
Dansk BoligforsikringLink

Det kan også være, dødsboet kan tegne en sælgeransvarsforsikring gennem ejendomsmægleren, som ofte har samarbejde med banker og forsikringsselskaber.

FAQ

Hvad er en sælgeransvarsforsikring?

En sælgeransvarsforsikring kan dække dig ved krav fra køber for fejl og mangler, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten og heller ikke dækket af ejerskifteforsikringen. Det kan fx være jordforurening og ulovlig kloakering. 

Er det nødvendigt med en sælgeransvarsforsikring?

En sælgeransvarsforsikring giver dig størst mulig økonomisk sikkerhed. Den dækker i de tilfælde, hvor ejerskifteforsikringen ikke gør, ligesom den dækker hele grunden – ikke kun boligen. 

Er sælgeransvarsforsikring og ejerskifteforsikring det samme?

Nej, det er to forskellige forsikringer, som også dækker forskelligt. Ofte vælger køber at takke ja til sælgers tilbud om, at der tegnes en ejerskifteforsikring, hvor udgiften deles mellem køber og sælger. En sælgeransvarsforsikring er en “extra” forsikring, som sælger kan vælge at tegne for at blive yderligere dækket ved handlen. Ejerskifteforsikringen dækker typisk kun boligen, mens sælgeransvarsforsikringen dækker både boligen og grunden.

David fra Antika har siden 1999 arbejdet med vurdering, køb, salg og rydning af dødsboer. 

Du er altid meget velkommen til at kontakte David fra Antika alle ugens 7 dage kl 7-22 på 26179663 eller antika@antika.dk hvis du har spørgsmål vedrørende vurdering, salg og rydning af dødsboer eller hvis du ønsker at aftale et tidspunkt for en besigtigelse af et dødsbo med henblik på at modtage et gratis og uforpligtende tilbud på salg og rydning af dødsboet. 

Antika holder til på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland. 

Antika kører på hele Sjælland.