Ejerskifteforsikring til dødsbo

Forhold som ejererskifteforsikring og dødsbo kan være en god ide at sætte sig ind i. Hvis du skal købe bolig ifb. et dødsbo, så kan en ejerskifteforsikring betyde, at du slipper for en del bekymringer.

En ejerskifteforsikring ved dødsbo er noget, man kan vælge at tegne, men det er ikke et krav. En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker skjulte fejl og mangler ved boligen, som var til stede på overtagelsesdagen. Der tænkes her på skader i boligen, som ikke fremgår af tilstandsrapporten og el-installationsrapporten, og som køber ikke kunne have forudset. Det vil sige, at man ved køb af et dødsbo kan få dækket uforudsete skader på ejendommen. Man vil ofte opleve, at forsikringen er en billig løsning i forhold til størrelsen af eventuelle uforudsete udgifter i forbindelse med skjulte fejl og mangler.

Alene derfor kan det være særdeles fornuftigt at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med købet af et dødsbo, da det giver jer en vis økonomisk sikkerhed, såfremt uheldet skulle være ude, eller byggefejlene pludselig ramler ned over hovedet på jer som en uoverskuelig finansiel byrde. Ejerskifteforsikringen dækker i al sin enkelthed udbedringen af skader, som ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten, men som måtte vise sig allerede at have været til stede på ejendommen på overtagelsesdagen.

Man kan opfatte ejerskifteforsikring og dødsbo som en god løsning som sikrer både køber og sælger i en række år. Ved et dødsbo kan man vælge en udvidet version af forsikringen. Den udvidede ejerskifteforsikring har en løbetid på 10 år og dækker flere forhold end den almindelige ejerskifteforsikring, som har en løbetid på 5 år. Den udvidede ejerskifteforsikring dækker f.eks. ulovlige kloakledninger og stikledninger og forurening af grunden samt visse andre ulovlige forhold som den almindelige ejerskifteforsikring ikke nødvendigvis dækker.

Ejerskifteforsikring pris ved dødsbo

Prisen på en ejerskifteforsikring ved dødsbo er som andre forsikringer forskellig fra det ene forsikringsselskab til det andet. Prisen afhænger i øvrigt også af ejendommens alder, størrelse, pris og stand. Typisk koster en ejerskifteforsikring med standarddækning i den billige ende lige under 10.000 kr og en med udvidet dækning koster i den dyre ende op til 50.000 kr. Præmien betales kun én gang og er derfor ikke en årlig udgift.

Det er altså ikke svært at få øje på det økonomiske incitament for at tegne en ejerskifteforsikring, da de uforudsete udgifter nemt kan løbe op i endnu højere beløb end selve forsikringsprisen. Udbedringen af skjulte skader bliver således betalt af ejerskifteforsikringen. Forsikringen dækker også i de tilfælde, hvor forhold nævnt i tilstandsrapporten er beskrevet decideret forkert.

Når sælger fremlægger tilbuddet på ejerskifteforsikringen for køber, så er køber dog ikke tvunget til at acceptere dette tilbud. Køber kan selv finde et andet og mere attraktivt tilbud. Sælger skal dog betale til køber, hvad der svarer til halvdelen af præmien på den billigste ejerskifteforsikring, som sælger har præsenteret for køber. Dette gælder uanset hvilket tilbud køber vælger.

Forsikringsselskaberne har forskellige betingelser og vilkår i forbindelse med deres ejerskifteforsikringer, så det er værd at sætte sig grundigt ind i detaljerne omkring det enkelte selskabs tilbud, inden man blot vælger det første og bedste af slagsen. Ligeledes er det værd at tjekke op på dækningsomfanget af den ejeskifteforsikring, man overvejer at tegne, da dette også varierer fra selskab til selskab.

Du kan som sælger bestille et tilbud på en ejerskifteforsikring, når der foreligger en tilstandsrapport og el-installationsrapport. Det er ikke alle forsikringsselskaber som tilbyder denne forsikring, men en del forsikringsselskaber tilbyder ejerskifteforsikring. Det er nemt at bestille et tilbud på ejerskifteforsikring. Typisk indsender sælger tilstandsrapporten og el-installationsrapporten til de forsikringsselskaber som man ønsker tilbud fra. Der skal være udarbejdet en tilstandsrapport og el-installationsrapport i forbindelse med indhentning af tilbud på ejerskifteforsikring og dødsbo.

Ejerskifteforsikring ved dødsbo dækker netop fejl og mangler som burde have været opdaget af elektrikeren som udarbejdede el-installationsrapporten eller den byggesagkyndige som lavede tilstandsrapporten.

På den måde er ejerskifteforsikringen jeres garanti for, at I ikke bliver taget ved næsen, selv om der tilsyneladende har været kompetente fagfolk inde over vurderingen af dødsboet. Ejerskifteforsikringen sikrer jer ganske enkelt mod at skulle hæfte for fejl eller mangler opstået i forbindelse med disses vurdering af dødsboet.

Ansvarsfraskrivelse ved dødsbo

Ansvarsfraskrivelse ved dødsbo omhandler, hvorvidt dødsboet har fraskrivelse af ansvar ved salg af fast ejendom. Mange tror, at et dødsbo automatisk har total ansvarsfraskrivelse, når der skal sælges fast ejendom. Dette er dog ikke som sådan tilfældet. Det anbefales almindeligvis, at dødsboet får udarbejdet en tilstandsrapport. På denne måde vil en byggesagkyndig foretage en deltaljeret gennemgang af boligen, og køberen vil blive gjort opmærksom på eventuelle fejl og mangler ved huset. Dermed har sælger sit på det rene omkring overgivelsen af dødsboet.

En tilstandsrapport er også en betingelse for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. En eventuel skjult fejl, som den byggesagkyndige har overset, vil almindeligvis blive dækket af forsikringen. Hvis der ikke er udarbejdet en tilstandsrapport, kan dødsboet risikere at blive stillet overfor et erstatningsansvar ved fejl og mangler på den faste ejendom, og et afsluttet dødsbo kan eventuelt blive genåbnet. Dødsboet kan med andre ord vide sig væsentlig mere sikker for et forholdsvis begrænset beløb. En tilstandsrapport koster typisk 4.000kr – 10.000kr.

Pengene er godt givet ud i langt de fleste tilfælde, og det er kun de fagfolk, der har været inde over gennemsynet af dødsboet, der i sidste instans kan blive draget til ansvar for fejlagtigheder i de udarbejdede rapporter. Dermed kan der ikke opstå en ubehagelig tvist mellem sælger og køber.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer – Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men kan henvise dig til en kvalificeret bobestyrer/advokat.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!