Hvad Er Dødsbobehandling?

Dødsbobehandling er et begreb, som man støder på, når en person er gået bort, og boet skal behandles juridisk. Et dødsboskifte kan bådes gennemføres med et privat skifte eller med hjælp fra en bobestyrer. Det er arvingerne og Skifteretten, som afgør, hvilken form for dødsbobehandling, der skal anvendes. Arvingerne bør sætte sig ind i, hvorledes forskellige behandlingsformer adskiller sig, og hvilke krav der er for behandlingsformen. Det er Skifteretten, som udleverer dødsboet til behandling, og i denne forbindelse udstedes der en skifteretsattest til enten arvingerne, en efterlevende ægtefælle eller en bobestyrer.

Umiddelbart findes der følgende former for dødsbobehandling:

Bobestyrer bo

Bobestyreren kan enten være en autoriseret bobestyrer, som Skifteretten udpeger, eller der kan anvendes en bobestyrer, som er nævnt i et eventuelt testamente ved dødsbohandling. En bobestyrer står for de praktiske ting samt det juridiske papirarbejde overfor SKAT og Skifteretten. En bobestyrer er dødsboets juridiske person, men arvingerne vil blive forelagt og vil kunne tage stilling til de centrale ting i forbindelse med behandlingen af boet. Såfremt arvingerne ikke kan blive enige, vil bobestyreren tage en beslutning, f.eks. i forbindelse med afvikling af fast ejendom og salg af indbo. Såfremt arvingerne ikke er enige i bobestyrerens beslutninger, kan arvingerne inddrage Skifteretten.

Privat skifte af dødsbo

Privat skifte af dødsbo er en behandlingsform som ofte anvendes, og den dækker over, at arvingerne selv står for boet. Arvingerne kan godt, i forskelligt omfang, søge juridisk hjælp hos en advokat til dette arbejde uden dog, at advokaten fungerer som bobestyrer. Denne behandlingsform kræver, at arvingerne i høj grad er enige om, hvorledes dødsboet skal afvikles og fordeles. Det er således også arvingerne, som skal stå for det juridiske papirarbejde til Skifteretten og Skat.

Såfremt boet er meget lille og overskueligt, kan der anvendes andre behandlingsformer:

Boudlæg

Det er en betingelse for denne behandlingsform, at dødsboets aktiver (efter fradrag for rimelige udgifter i forbindelse med dødsboet/dødsfaldet) ikke overstiger 46.000 kr. (2020). Arvingerne forpligter sig til at rydde afdødes bolig, og eventuelle værdier op til 46.000 kr. (2020) i dødsboet tilfalder arvingerne. Eventuelle kreditorer får ikke noget.

Ægtefælleudlæg

Hvis den samlede formue hos begge ægtefæller er under 790.000 (2020), uddeles der ikke noget arv til børene, men kun til ægtefællen.

Alternativ til uskiftet bo ved dødsbobehandling

Forenklet privat skifte

En betingelse for denne skifteform er, at dødsboet ikke er skattepligtigt, og at der ikke skal betales boafgift eller tillægsboafgift. Der skal ikke indsendes nogen boopgørelse.

I forbindelse med dødsbobehandlingen skal indboet i dødsboet enten deles ud til arvinger, eller indboet skal realiseres.

Hvis alt indboet eller dele heraf skal deles ud til arvinger, så kan Antika være behjælpelig med at foretage en detaljeret, professionel og uvildig vurdering af indboet til brug mellem arvinger og overfor Skifteretten.

Hvis dødsboet, eller dele heraf, ønskes solgt og totalryddet, så kan Antika gratis og uforpligtende give et tilbud på køb og rydning af dødsboet.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer – Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men kan henvise dig til en kvalificeret bobestyrer/advokat.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!