Hvad Er Dødsbo Åbningsstatus?

Dødsbo åbningsstatus er kort fortalt en oversigt over dødsboets aktiver og passiver opgjort pr dødsdagen.

Aktiverne vil typisk være penge på bankkonti, aktier, obligationer, fast ejendom, bil og alle andre former for aktiver, herunder afdødes indbo.

Passiverne er diverse former for gæld. 

Mange af gældsposterne kan forholdsvis nemt findes ved hjælp af dokumenter fra bank, realkredit, Skat mv. 

De pårørende bør dog være opmærksomme på begrebet proklama. Proklama er en indkaldelse til dødsboets eventuelle kreditorer. Proklama indrykkes i Statstidende. Efter indrykkelsen har eventuelle kreditorer 8 uger til at meddele dødsboet, at afdøde, dvs. dødsboet, skylder dem penge. Bliver det ikke meddelt inden 8 uger vil kreditorerne som udgangspunkt ikke kunne stille noget krav mod dødsboet. Undtaget for denne frist er dog visse krav fra Skat. Når fristen er udløbet kan de sidste gældsposter udfyldes i dødsboets åbningsstatus. 

Åbningsstatussen indeholder også felter, der vedrørende udgifter til begravelse, gravsted samt eventuelle udgifter til rydning af bolig, istandsættelse af bolig, afgifter og boets behandling. Disse udgifter er ikke kendte pr dødsdagen, men de kan dog alligevel noteres som passiver på åbningsstatussen, dvs. gældsposter for dødsboet pr. dødsdagen. 

Værdien af aktiverne skal som udgangspunkt angives til handelsværdien. I forbindelse med afdødes indbo, vil handelsværdien typisk være den værdi, som man vil kunne forvente at få ved et salg, f.eks ved salg på auktion eller til opkøber. 

Det anbefales at få foretaget en korrekt og professionel vurdering af indboet. Denne vurdering kan bruges i forbindelse med dødsboets åbningsstatus samt boopgørelse. Vurderingen kan naturligvis også benyttes i forbindelse med fordeling af arv mellem arvinger samt i forbindelse med salg af indboet.  

David fra Antika har beskæftiget sig med vurdering, køb, salg og rydning af dødsbo siden 1999.

Det er gratis og uforpligtende at få David fra Antika til at give et tilbud på køb og totalrydning af et dødsbo. Et sådanne tilbud vil være et samlet tilbud på både køb og totalrydning af dødsboet.

I forbindelse med besigtigelsen af et dødsbo kan David angive indboets samlede værdi, og denne værdi kan de pårørende vælge at benytte i dødsboets åbningsstatus og boopgørelse

Alternativt kan man mod betaling bede David fra Antika om at lave en detaljeret vurdering af de enkelte dele i et dødsbo. En sådanne detaljeret vurdering kan nogle arvinger ønske at benytte ved fordeling af effekter mellem arvinger. 

For en god ordens skyld er det vigtigt at understrege, at en åbningsstatus er en foreløbig opgørelse af dødsboet. Denne foreløbige opgørelse af dødsboet skal indsendes til skifteretten, og skifteretten sender den til Skat. På denne måde får både skifteretten og Skat et foreløbigt overblik over dødsboets aktiver og passiver. 

Hvor åbningsstatussen for et dødsbo er den foreløbige opgørelse opgjort pr dødsdagen, er boopgørelsen for et dødsbo den endelige opgørelse opgjort pr skæringsdato. Ved privat skifte må skæringsdato senest være 1 år efter dødsdagen og ved bobestyrerskifte er det 2 år. Boopgørelsen sendes også til skifteretten, som sender den Skat. 

Endvidere kan det nævnes, at man kan vælge, at dødsboets åbningsstatus også skal være den endelige boopgørelse med en opgørelsesdag/skæringsdato som er lig dødsdagen. På denne måde undgår man at skulle indsende både åbningsstatus og boopgørelse. Ofte vælger man dog at lave en boopgørelse med en skæringsdato, som ikke er dødsdagen, og dette betyder at man i boopgørelsen inkluderer dødsboets indtægter og udgifter fra dødsdagen til skæringsdatoen. 

Man bør være opmærksom på at valget af skæringsdato kan have skattemæssige konsekvenser. 

Hvis afdøde har formuefællesskab med en længstlevende ægtefælle, så skal aktiver og passiver tilhørende den længstlevende ægtefælle også angives i åbningsstatus. 

Ved privat skifte skal dødsboets åbningsstatus indsendes til skifteretten senest 6 måneder efter dødsdagen. Såfremt dødsboet udleveres til privat skifte senere end 4 måneder efter dødsdagen, så vil de pårørende have en frist på 2 måneder til at indsende dødsboets åbningsstatus. 

Du er altid velkommen til at kontakte David fra Antika, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at aftale et tidspunkt for besigtigelse i forhold til at modtage et gratis og uforpligtende tilbud på vurdering, køb og totalrydning af et dødsbo. 
David kan kontaktes på 26179663 alle ugens 7 dage i tidsrummet kl 7-22 eller på antika@antika.dk

Antika holder til på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland.

Antika kører på hele Sjælland.