Boopgørelse

Boopgørelse kontrakt til dødsboskifte/boopgørelse dødsboBoopgørelse ved dødsboskifte er en opgørelse over dødsboets aktiver/passiver samt opgørelse over dødsboets indtægter/udgifter fra dødsdagen til skæringsdagen.

Boopgørelse skal indleveres både ved privat skiftede dødsboer samt ved bobestyrer dødsboer. Er der tale om privat skifte, skal det indleveres inden for 12 mdr., mens bobestyrerbo har 24 mdr. Dødsbo boopgørelsen skal i øvrigt beskrive, hvordan arven skal fordeles mellem boets arvinger og legatarer.

Boopgørelsens aktiver har en positiv værdi. Eksempler på værdier kan være rede penge, aktiver, obligationer, fast ejendom, indbo og andre former for anskaffelser med værdi.

Boopgørelsens passiver har en negativ værdi og er diverse former for gæld.

Antika tilbyder boopgørelse dødsbo rapport

Et af boopgørelsens aktiver i et dødsbo er det indbo, som befinder sig i afdødes bolig, dvs. møbler, glas, porcelæn, malerier, smykker, sølv og alt øvrigt indbo. Værdien af dette samlede indbo skal vurderes og værdiansættes, når boopgørelsen skal laves. Den samlede værdi af indboet skal sættes til den forventede handelsværdi, hvilket skal være et udtryk for hvad man vil kunne forvente at få for tingene, hvis man valgte at sælge dem, f.eks. til en handlende som køber og rydder dødsboer eller på auktion. Antika har mange års erfaring med at vurdere og værdiansætte indbo fra dødsboer, og Antika laver vurderingsrapporter til brug i Skifteretten samt til brug ved deling mellem arvinger.

Hvad er dødsboskifte?

Dødsboskifte er processen der sker ved en boopgørelse, hvor der er ejerskifte af et dødsbo. Er der værdi i huset, kan det betyde at der er en gevinst til arvinger. Modsat kan der også være gæld i dødsboet, og denne vil dermed blive ført videre til pårørende. Boopgørelsen indsendes både til SKAT og til Skifteretten. Ved privat dødsboskifte skal alle arvinger underskrive boopgørelsen, og hvis dødsboet har en bobestyrer, så skal han/hun underskrive dødsboets boopgørelse.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer – Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men kan henvise dig til en kvalificeret bobestyrer/advokat.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!