Hvad Er Boopgørelse?

En boopgørelse er den endelige opgørelse af dødsboet. Det vil sige at boopgørelse ved dødsboskifte er en opgørelse over dødsboets aktiver/passiver samt opgørelse over dødsboets indtægter/udgifter fra dødsdagen til skæringsdagen.

Aktiver og passiver ved boopgørelse

Boopgørelsens aktiver har en positiv værdi. Eksempler på værdier kan være rede penge, aktier, obligationer, fast ejendom, indbo og andre former for anskaffelser med værdi.

Boopgørelsens passiver har en negativ værdi og er diverse former for gæld.

Summen af aktiver og passiver udgør boopgørelsen for dødsboet.

Boopgørelse er en vigtig del af processen efter et dødsfald, og herunder giver vi dig et overblik over, hvad det indebærer. Hos Antika står vi altid klar til at hjælpe dig, der har brug for en ekstra hånd i en svær tid, og vi har mange års erfaring med vurdering af indbo i forbindelse med boopgørelse.

Det virker umiddelbart ligetil at gøre et dødsbos værdier op, men der er nogle forhold, som betyder, at det kan være mere kompliceret end som så at komme til bunds i boopgørelsen. Dels er der den følelsesmæssige affektionsværdi, som mange af genstandene kan være behæftet med. Derfor er fagfolk, som for eksempel Antika, en særdeles nyttig hjælp til at udfærdige en kompetent og retfærdig opgørelse over værdien af indboet i dødsboet til brug i boopgørelsen, så de pårørende ikke skal bruge uanede mængder af tid og tankekraft på at udrede et dødsbo. Dels er udregningen af værdipapirer, aktier, obligationer og lignende temmelig avanceret for menig mand uden forhåndskendskab til det fagområde.

Skifteretten

Skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter en afdød skal skiftes. Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet, og der rettes herefter henvendelse til de pårørende, som således inddrages i valg af skifteform af dødsboet mv. Boopgørelsen er det sidste der opgøres i forbindelse med behandlingen af et dødsbo. Herefter bliver dødsboet endeligt skiftet. Det er også afgørende for arbejdet med boopgørelsen hvilken skifteform som Skifteretten har valgt til det pågældende dødsbo.

Vi ved at boopgørelse godt kan være en kompliceret affære, og en forkert opgørelse kan være dyrt. Derfor henvender mange sig til en advokat eller private firmaer som Antika. Det kan være en stor fordel at få hjælp til at vurdere og værdiansætte indbo i dødsboer, og her har Antika mange års erfaring med at lave vurderingsrapporter til brug i Skifteretten.

Dødsbo bobestyrer

Boopgørelse skal indleveres både ved privat skiftede dødsboer samt ved bobestyrer dødsboer. Boopgørelsen skal indsendes senest 3 mdr efter skæringsdagen. Ved privat skifte ligger skæringsdagen 12 mdr efter dødsfaldet og ved bobestyrer dødsboer ligger skæringsdagen 24 mdr efter dødsfaldet. Dødsbo boopgørelsen skal i øvrigt beskrive, hvordan arven skal fordeles mellem boets arvinger og legatarer. Netop af den grund er det særdeles bekvemt, at det er en udenforstående part uden følelsesmæssig involvering i dødsboet, der laver vurderingsrapporten, så er risikoen for, at der opstår splid eller uenighed mellem beslægtede arvinger betydelig mindre.

Et af boopgørelsens aktiver i et dødsbo er det indbo, som befinder sig i afdødes bolig, dvs. møbler, glas, porcelæn, malerier, smykker, sølv og alt øvrigt indbo. Værdien af dette samlede indbo skal vurderes og værdiansættes, når boopgørelsen skal laves. Den samlede værdi af indboet skal sættes til den forventede handelsværdi, hvilket skal være et udtryk for hvad man vil kunne forvente at få for tingene, hvis man valgte at sælge dem, f.eks. til en handlende som køber og rydder dødsboer eller på auktion. Antika har mange års erfaring med at vurdere og værdiansætte indbo fra dødsboer, og Antika laver vurderingsrapporter til brug i Skifteretten samt til brug ved deling mellem arvinger.

Det tager tid at gennemgå et dødsbo. Antika kan sørge for, at processen forløber nemt og gnidningsfrit, og at boopgørelsen på alle måder er udarbejdet topprofessionelt til arvingernes fulde tilfredsstillelse.

Hvad er dødsboskifte?

Dødsboskifte er processen der sker ved en boopgørelse, hvor der er ejerskifte af et dødsbo. Hvis der er en positiv formue i dødsboet, når dødboet er endeligt gjort op, så vil det være muligt at udbetale arv til arvingerne. Hvis gælden i dødsboet overstiger aktiverne, betyder det, at dødsboet er insolvent. Almindeligvis overtager arvingerne ikke gælden i dødsboet. Boopgørelsen indsendes både til SKAT og til Skifteretten. Ved privat dødsboskifte skal alle arvinger underskrive boopgørelsen, og hvis dødsboet har en bobestyrer, så skal han/hun underskrive dødsboets boopgørelse.

Skifteretten er den bestemmende instans, når det kommer til at beslutte, hvordan et dødsbo skal skiftes. Det kan enten ske privat eller offentligt ved en bobestyrer. Den bobehandlingsform som Skifteretten vælger for et givent dødsbo har som tidligere nævnt indflydelse på arbejdet med udarbejdelsen af den endelige boopgørelse.

Pas godt på tingene

Det er vigtigt at passe godt på afdødes ejendele, og det er vigtigt at huske på, at du hverken må fjerne eller ødelægge ting i dødsboet, før skifteretten har givet lov. Herefter er det derimod i orden at sende tingene til opbevaring eller opbevare dem i eget hjem, hvis dødsboet skal ryddes hurtigt. Husk at der hurtigt kan opstår misforståelser, så forhør dig hos andre pårørende og skifteretten, før du begynder at fjerne noget fra dødsboet.

Selv ting, som i jeres øjne er uden værdi og komplet nytteløse, kan vise sig at have en høj markedsværdi, og så vil det være synd at have beskadiget dem eller været for hurtigt ude med at kassere genstanden fra dødsboet. Når Skifteretten har bestemt bobehandlingsform for dødsboet og udstedt en skifteretsattest, så kan arvingerne således herefter disponere over indboet, og slutteligt laves den endelig boopgørelse.