Boopgørelse

Boopgørelse kontrakt til dødsboskifte/boopgørelse dødsboEn boopgørelse er en endelig opgørelse over alle aktiverne i dødsboet. Det vil sige at boopgørelse ved dødsboskifte er en opgørelse over dødsboets aktiver/passiver samt opgørelse over dødsboets indtægter/udgifter fra dødsdagen til skæringsdagen.

Boopgørelse er en vigtig del af processen efter et dødsfald, og herunder giver vi dig et overblik over, hvad det indebærer. Hos Antika står vi altid klar til at hjælpe dig, der har brug for en ekstra hånd i en svær tid, og vi har mange års erfaring med boopgørelse og vurdering af indbo.

Boopgørelsen er noget af det sidste der opgøres før et dødsbo behandles i Skifteretten, som er den myndighed, der tager stilling til, hvordan boet efter en afdød skal skiftes. Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet, og retter herefter henvendelse til en af de pårørende, der skal tage stilling til boopgørelsen.

Vi ved at boopgørelse godt kan være en kompliceret affære, og en forkert opgørelse kan være dyrt. Derfor henvender mange sig til en advokat eller private firmaer som Antika. Det kan være en stor fordel at få hjælp til at vurdere og værdiansætte indbo i dødsboer, og her har Antika mange års erfaring med at lave vurderingsrapporter til brug i Skifteretten.

Boopgørelse skal indleveres både ved privat skiftede dødsboer samt ved bobestyrer dødsboer. Er der tale om privat skifte, skal det indleveres inden for 12 mdr., mens bobestyrerbo har 24 mdr. Dødsbo boopgørelsen skal i øvrigt beskrive, hvordan arven skal fordeles mellem boets arvinger og legatarer.

Boopgørelsens aktiver har en positiv værdi. Eksempler på værdier kan være rede penge, aktiver, obligationer, fast ejendom, indbo og andre former for anskaffelser med værdi.

Boopgørelsens passiver har en negativ værdi og er diverse former for gæld.

Antika tilbyder boopgørelse dødsbo rapport

Et af boopgørelsens aktiver i et dødsbo er det indbo, som befinder sig i afdødes bolig, dvs. møbler, glas, porcelæn, malerier, smykker, sølv og alt øvrigt indbo. Værdien af dette samlede indbo skal vurderes og værdiansættes, når boopgørelsen skal laves. Den samlede værdi af indboet skal sættes til den forventede handelsværdi, hvilket skal være et udtryk for hvad man vil kunne forvente at få for tingene, hvis man valgte at sælge dem, f.eks. til en handlende som køber og rydder dødsboer eller på auktion. Antika har mange års erfaring med at vurdere og værdiansætte indbo fra dødsboer, og Antika laver vurderingsrapporter til brug i Skifteretten samt til brug ved deling mellem arvinger.

Hvad er dødsboskifte?

Dødsboskifte er processen der sker ved en boopgørelse, hvor der er ejerskifte af et dødsbo. Er der værdi i huset, kan det betyde at der er en gevinst til arvinger. Modsat kan der også være gæld i dødsboet, og denne vil dermed blive ført videre til pårørende. Boopgørelsen indsendes både til SKAT og til Skifteretten. Ved privat dødsboskifte skal alle arvinger underskrive boopgørelsen, og hvis dødsboet har en bobestyrer, så skal han/hun underskrive dødsboets boopgørelse.

Pas godt på tingene

Det er vigtigt at passe godt på afdødes ejendele, og det er vigtigt at huske på, at du hverken må fjerne eller ødelægge ting i dødsboet, før skifteretten har givet lov. Herefter er det derimod i orden at sende tingene til opbevaring eller opbevare dem i eget hjem, hvis lejligheden skal ryddes hurtigt. Husk at der hurtigt kan opstår misforståelser, så forhør dig hos andre pårørende og skifteretten, før du begynder at fjerne noget fra dødsboet.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer – Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men kan henvise dig til en kvalificeret bobestyrer/advokat.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!