Hvad Er Bodeling?

Kort sagt er deling af et bo, en deling af værdier i boet. Der er flere måder at gøre dette op på. Herunder svarer vi på de vigtigste spørgsmål angående bodeling. Der er nemlig flere måder at opgøre og dele et bo. Alt efter om der foreligger et testamente ved overdragelsen af dødsboet, eller om det drejer sig om bodeling ved skilsmisse.

I begge tilfælde er det noget, der kan udvikle sig til et langstrakt og trættende forløb. Parterne kan have det svært ved at blive enige om selv de mindste detaljer. Ovenikøbet kommer de menneskelige og familiære omkostninger, som kan være forbundet med en tvist, når arvegodset skal fordeles. Hvem der dog ikke har græmmet sig over de scener, som udspiller sig mellem nære beslægtede i DR-serien ”Arvingerne”.

Dødsbo bodeling

Dødsbo bodeling er et aspekt som arvingerne skal forholde sig til kort tid efter begravelsen har fundet sted. Derfor kan det være yderst bekvemt med professionel og faglig kompetent assistance i sorgens stund. På den måde undgår d8, at det udvikler sig til en parodi af en tv-serie.

Et dødsfald og efterfølgende begravelse er tidspunkter i livet, hvor man naturligvis på mange måder er særligt påvirket følelsesmæssigt. Det er derfor vigtigt, at man er godt forberedt til bodelingen af dødsboet, så forløbet bliver så problemfrit som muligt. Selve bodelingen må først finde sted, når skifteretten har givet grønt lys. Skifteretten er den myndighed, der tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal opgøres. Efter et dødsfald får skifteretten automatisk besked om dødsfaldet, og herefter henvender de sig til pårørende og familie, der bliver bedt om at tage stilling til boopgørelse. Boopgørelsen er det sidste, der skal behandles, før skifteretten kan tage stilling til bodeling. Først derefter kan processen omkring bodeling begynde.

Fordeling af indbo

En vigtig del af bodelingen er fordelingen af dødsboets indbo i form af møbler, malerier, nips osv. Det er forskelligt, hvorledes arvinger vælger at gribe selve bodelingen an. Et testamente kan indeholde information om, hvorledes de fysiske ejendele skal fordeles mellem arvinger. Hvis der ikke er et testamente kan arvingerne i højere grad vælge at fordele tingene efter egne principper. Disse kan bygge på tingenes værdi, f.eks. ved en detaljeret skriftlig vurdering af alle dødsboets effekter, udarbejdet af Antika. På denne måde opnår man gennemsigtighed i forhold til værdien af de effekter som fordeles mellem arvingerne. Arvingerne kan naturligvis også vælge at se bort fra effekternes økonomiske værdi og fordele udelukkende efter arvingernes affektionsværdi i forhold til tingene. Dette kan være en fin måde at fordele tingene på, men der er større risiko for at arvingerne undervejs eller senere kan blive uenige.

Under alle omstændigheder kan det være en rigtig god idé at have en udenforstående part inde over forløbet til at vejlede og rådgive jer i forbindelse med bodelingen, fordi der næsten altid vil opstå uenigheder om det ene eller andet. Frem for at det udvikler sig til en større disput mellem nære familiemedlemmer, er det meget nemmere, at en uvildig part forestår mæglingen, så I er fri for at blive uvenner, når der egentlig er allermest brug for, at I trykker hånd.

Bodeling ved skilsmisse

Bodeling ved skilsmisse er et aspekt af skilsmissen som mange naturligvis ønsker skal foregå nemt og ukompliceret, men det er i sagens natur ikke altid lige nemt at komme igennem denne del af skilsmissen.

Denne form for bodeling er om nogen endnu mere delikat end ved et dødsfald. Følelserne sidder typisk uden på tøjet, når et ægteskab ophæves, og to partnere går hver til sit. Derfor skal samarbejdet mellem parterne måske etableres via for eksempel Antika, som jo selv sagt ikke har noget i klemme, hverken følelsesmæssigt eller økonomisk, for at man kan komme videre med sagen.

De fleste ægteskaber har fælleseje, og ved en skilsmisse skal der således foretages en bodeling, dvs. en deling af fællesejeformuen.

Fælleseje eller fællesbo er alt det ægtefællerne ejede under ægteskab i fællesskab eller hver for sig.

Positiv vs. negativ bodele

Bodelingen foretages ud fra en opgørelse af de to bodele – positive bodele deles ligeligt men negative bodele deles ikke. Det vil sige, at hvis den ene har en positiv formue, så deles denne ligeligt, og hvis den anden har en negativ formue, så deles denne ikke. Hver ægtefælle skal derfor opgøre sine aktiver, som for eksempel fast ejendom, værdipapirer, bil og indbo, og fratrække sin gæld, resultatet bliver den pågældendes bodel. Hvis der er børn involveret, så gælder aktiver, der er børnenes, eller købt til at børnene skal bruge dem, ikke med i bodelingen. Fælles aktiver, er aktiver der er købt i fællesskab og tages med i hver af ægtefællernes opgørelse med halvdelen til hver, med mindre at ægtefællerne aftaler andet. Når det kommer til fælles gæld, så deles gælden på samme måde, med mindre andet er aftalt.

I forbindelse med bodelingen skal der også tages stilling til indboet. På overfladen ser det hele meget nemt ud, men det er ikke så ligetil. Særligt når livet skal gå videre ved siden af, kan det være en stor hjælp for parterne, at nogen varetager de mange forskelligartede opgørelser, som ligger til grund for bodelingen.

Dels kan det være nødvendigt at opgøre værdien af indboet, og dels kan det blive aktuelt at sælge dele af indboet, f.eks. hvis ingen af parterne ønsker at overtage disse dele. Så den professionelle assistance kan på mange måder være særdeles kærkommen, når bodelingen skal gennemføres.

Hjælp til bodeling

Det er Antikas holdning, at det under alle omstændigheder er en god ide at få lavet en uvildig og professionel bodeling opgørelse af dødsbo eller ved skilsmisse. Det kan nemlig hurtigt blive en kompliceret affære at dele værdier i et bo ved dødsfald eller skilsmisse. Derfor henvender mange sig til professionelle advokater med speciale i dødsboer eller private firmaer som Antika. Det kan være en stor fordel at få hjælp til at vurdere og værdiansætte indbo i dødsboer, og her har Antika mange års erfaring med at lave vurderingsrapporter til brug i Skifteretten eller til bodeling i skilsmisser.

Arvingerne eller det tidligere par kan derefter selv afgøre, hvorledes de ønsker at bruge denne opgørelse i forbindelse med salg og fordeling af indboet. På denne måde vil man ofte kunne undgå splid og uenighed mellem arvinger og mellem hinanden. Ring gerne til David hos Antika og hør nærmere omkring uvildig og professionel vurderings-opgørelse af et dødsbo og bodeling ved skilsmisse på 2617 9663 eller 3888 9663.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer – Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men kan henvise dig til en kvalificeret bobestyrer/advokat.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!