Bodeling

Håndtryk i forbindelse med dødsbo bodeling (opgørelse af dødsbo)Hvad er bodeling?

Dødsbo bodeling er et aspekt som arvingerne skal forholde sig til kort tid efter begravelsen har fundet sted.

Et dødsfald og efterfølgende begravelse er tidspunkter i livet, hvor man naturligvis på mange måder er særligt påvirket følelsesmæssigt. Det er derfor vigtigt, at man er godt forberedt til bodelingen af dødsboet, så forløbet bliver så problemfrit som muligt. Selve bodelingen må først finde sted, når skifteretten har givet grønt lys. En vigtig del af bodelingen er fordelingen af dødsboets indbo i form af møbler, malerier, nips osv.

Det er forskelligt, hvorledes arvinger vælger at gribe selve bodelingen an. Et testamente kan indeholde information om, hvorledes de fysiske ejendele skal fordeles mellem arvinger. Hvis der ikke er et testamente kan arvingerne i højere grad vælge at fordele tingene efter egne principper. Disse kan bygge på tingenes værdi, f.eks. ved en detaljeret skriftlig vurdering af alle dødsboets effekter, udarbejdet af Antika. På denne måde opnår man gennemsigtighed i forhold til værdien af de effekter som fordeles mellem arvingerne. Arvingerne kan naturligvis også vælge at se bort fra effekternes økonomiske værdi og fordele udelukkende efter arvingernes affektionsværdi i forhold til tingene. Dette kan være en fin måde at fordele tingene på, men der er større risiko for at arvingerne undervejs eller senere kan blive uenige.

Bodeling ved skilsmisse

Bodeling ved skilsmisse er et aspekt af skilsmissen som mange naturligvis ønsker skal foregå nemt og ukompliceret, men det er i sagens natur ikke altid lige nemt at komme igennem denne del af skilsmissen.

De fleste ægteskaber har fælleseje, og ved en skilsmisse skal der således foretages en bodeling, dvs. en deling af fællesejeformuen.

Bodelingen foretages ud fra en opgørelse af de to bodele – positive bodele deles ligeligt men negative bodele deles ikke. Det vil sige, at hvis den ene har en positiv formue, så deles denne ligeligt, og hvis den anden har en negativ formue, så deles denne ikke.

I forbindelse med bodelingen skal der også tages stilling til indboet.

Dels kan det være nødvendigt at opgøre værdien af indboet, og dels kan det blive aktuelt at sælge dele af indboet, f.eks. hvis ingen af parterne ønsker at overtage disse dele.

Hjælp til bodeling

Det er Antikas holdning, at det under alle omstændigheder er en god ide at få lavet en uvildig og professionel bodeling opgørelse af dødsbo eller ved skilsmisse.

Arvingerne eller det tidligere par kan derefter selv afgøre, hvorledes de ønsker at bruge denne opgørelse i forbindelse med salg og fordeling af indboet. På denne måde vil man ofte kunne undgå splid og uenighed mellem arvinger og mellem hinanden. Ring gerne til David hos Antika og hør nærmere omkring uvildig og professionel vurderings-opgørelse af et dødsbo effekter og bodeling ved skilsmisse på 2617 9663 eller 3888 9663.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer – Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men kan henvise dig til en kvalificeret bobestyrer/advokat.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!