Kurator i et dødsbo

Kurator dødsbo

Det er kuratorens opgave at administrere dødsboet og behandlingen af dette. Det skal ske på en ordentlig og fair måde, hvor alles interesser varetages bedst muligt. Der er mange praktiske opgaver og komplicerede beregninger, der skal laves i løbet af dødsbobehandlingen, og det er typisk en advokat med speciale i dødsboer, som er kurator.

Hvad er en kurator i et dødsbo?

En kurator i et dødsbo opgør og afvikler dødsbo, der ikke skiftes privat. Det vil med andre ord sige, at kuratoren står for hele dødsbobehandlingen fra start til slut ved et offentligt skifte – lige fra indrykning af proklama i Statstidende til udarbejdelse af åbningsstatus og udbetaling af eventuel arv.

Du kan også kalde en kurator i et dødsbo for en bobestyrer – det er nemlig to ord for det samme. Det er typisk en advokat, som har en særlig ekspertise inden for dødsbobehandling. Det gælder både solvente og insolvente dødsbo

Skifteretten har flere autoriserede advokater, de typisk udpeger som kurator i et dødsbo – men det kan også være en person, som har et særligt indblik i boet, eller som afdøde har ønsket i sit testamente. Personen skal dog have en særlig forsikring for at kunne stå for bodelingen.

Hvad laver en kurator i et dødsbo?

En kurator i et dødsbo varetager alle de praktiske opgaver i forbindelse med boskiftet med skifteretsattesten i hånden. Den vigtigste opgave er, at boet behandles på en fair og ordentlig måde, hvor boets og arvingernes interesser varetages bedst muligt.

Kuratoren skal selvfølgelig tage hensyn til eventuelle ønsker fra arvingerne og den afdøde. Men det står denne frit for at tilsidesætte ønskerne og træffe beslutninger, som nogle måske kan være uenige i ifm. dødsboskiftet.

Meget af arbejdet består af research, beregninger og papirarbejde. Der skal være styr på diverse frister, satser, skæringsdatoer og opgørelser, så skifteretten og Skattestyrelsen til syvende og sidst kan godkende den endelige boopgørelse og selvangivelse.

Typiske opgaver for en kurator i et dødsbo:

 • Proklama
 • Finde arvinger – primært hvis ingen har henvendt sig efter dødsfaldet
 • Afklare arveforhold jf. arveloven
 • Samle alle aktiver og værdier i dødsboet
 • Sikre værdier og aktiver, så de ikke fjernes uden tilladelse
 • Værdiansætte indbo og aktiver
 • Lave en formueoversigt
 • Udarbejde en åbningsstatus
 • Lave en boopgørelse
 • Udarbejde selvangivelse – dog kun, hvis boet er skattepligtigt jf. dødsboskatteloven
 • Gennemgå testamente og evt. handle på baggrund af indholdet
 • Koordinere kommunikation til/mellem kreditorer, arvinger etc.
 • Stå for indkaldelse og håndtering af bomøder
 • Indsende relevante dokumenter til skifteretten, Skattestyrelsen etc.
 • Stå for at betale boets udgifter og gældsforpligtelser generelt
 • Beregne og afregne retsafgift, boafgift og skat
 • Realisere aktiver – f.eks. salg af fast ejendom
 • Dødsborydning
 • Udbetaling af arv

Personen skal derudover også være dødsboets advokat. Det er relevant, hvis en kreditor eller anden sagsøger boet. Det er blandt andet også en af de største grunde til, at en kurator i dødsbo oftest er en advokat. 

Har du brug for hjælp til vurdering af dødsboet? David kommer gerne og gennemgår det med dig og giver et bud på, hvad indboet er værd. Kontakt David fra Antika på 26 17 96 63 (alle ugens 7 dage kl 7-22). 

Hvem kan blive kurator for et dødsbo?

I bund og grund kan alle blive kurator for et dødsbo. Det er dog en advokat i de fleste tilfælde, da det kræver en særlig forsikring – som det typisk kun er advokater, der kan få.

Som regel er en kurator i et dødsbo derfor en autoriseret advokat, som er udpeget af skifteretten, eller en testamenteindsat kurator. Men en arving kan godt blive kurator, hvis denne har mulighed for at få den påkrævede forsikring.

Det er forskelligt, hvor hurtig skifteretten udpeger en kurator til dødsboet. Der kan nemlig være lange behandlingstider i skifteretten, så der kan gå noget tid. Det gælder, uanset om det skal være en autoriseret kurator eller udpeget via testamentet.

Bemærk, at hvis der er tale om mindre dødsbo, som f.eks. kan behandles som boudlæg eller ægtefælleudlæg, kan det ofte ske hurtigt. Arvingerne kan også selv stå for skiftet, hvis der er tale om et privat skifte eller forenklet privat skifte. Uskiftet bo plejer også at gå hurtigt.

Hvad koster en kurator?

Det er meget forskelligt, hvad det koster at få en kurator til at administrere dødsboet. Det afhænger nemlig af flere forskellige ting. Det er dødsboet, der betaler kuratorens salær – og det betales, inden der udbetales eventuel arv.

Prisen for en kurator i et dødsbo er baseret på:

 • Dennes sædvanlige salær
 • Omfanget og kompleksiteten af dødsbobehandlingen
 • Enighed blandt arvinger
 • Om dødsboet er skattepligtigt eller ej

Ovenstående er ikke en udtømmende liste for, hvad der er med til at bestemme prisen for en kurator i et dødsbo. Helt grundlæggende kan man sige, at det ofte koster cirka 50.000 kr. at få et dødsbo behandlet af en kurator, men det kan sagtens blive dyrere, hvis der kommer uventede opgaver eller klager.

Du kan med fordel forhøre dig hos et par advokater, inden du skal til det første møde i skifteretten. Så har du en anslået pris, og du kan måske endda anbefale en af advokaterne til at blive udnævnt som kurator for dødsboet.

Du kan klage over kuratoren i et dødsbo

Det er ikke en kurators job at træffe de mest populære beslutninger. Personen hører selvfølgelig arvingernes og andre relevante personers ønsker, men det er kuratoren, der alene træffer afgørelserne – de må selvfølgelig ikke stride mod arveloven eller andre gældende regler og love.

Du har mulighed for at klage over fire forskellige ting, når det kommer til en kurator i et dødsbo jf. dødsboskiftelovens §§ 68, stk. 2 og 96, stk. 1:

 1. Valget af kurator
 2. Dispositionerne
 3. Afgørelserne
 4. Salæret

Lad os starte fra toppen. Hvis du er utilfreds med valget af kurator for dødsboet, har du mulighed for at få denne udskiftet. Det kræver dog, at skifteretten tillader det, så du skal have en god begrundelse.

Har kuratoren i dødsboet lavet dispositioner, du ikke er enig i, kan du også klage over det. Det gælder f.eks., hvis personen ikke har disponeret over indboet/aktiverne på en forsvarlig og ordentlig måde.

Du har også mulighed for at klage over kuratorens afgørelser. Det kan f.eks. gælde realiseringen af aktiver eller værdiansættelser.

Sidst, men ikke mindst, har du også mulighed for at klage over salæret, som går til kuratoren. Det sker typisk kun, hvis arvingerne mener, at det er for højt i forhold til mængden af arbejde.

Sådan klager du

Du har fire uger til at klage over en beslutning. Her er tale om første gang, du fik kendskab til beslutningen og fire uger frem. Klagen skal enten sendes til skifteretten eller direkte til kuratoren for dødsboet – brug denne blanket (nederst på siden), medmindre du klager over salæret.

Det er vigtigt, at du laver en ordentlig og saglig klage over kuratoren i dødsboet, uanset om det er valget af denne eller dennes beslutninger, du klager over. Danmarks Domstole har lavet en vejledning, hvor du også finder frister og kan læse mere om sagsbehandlingen.

Oftest stillede spørgsmål

Hvad laver en kurator i et dødsbo?

En kurator står for alt det praktiske i dødsboet. Det gælder alt fra indrykning af proklama og værdiansættelse af indbo til udarbejdelse af boopgørelse og beregning af afgifter og skatter.

Hvem kan blive kurator i et dødsbo?

Alle kan i princippet bliver kurator i et dødsbo. Det er dog sjældent andre end advokater, da det kræver en særlig forsikring, og det er som regel kun advokater, der kan tegne denne forsikring.

Hvad koster en kurator i et dødsbo?

En kurator i et dødsbo kan nemt koste ca 50.000kr. Det kan dog variere meget ift. opgaver og kompleksitet. Du kan med fordel spørge 2 forskellige advokater, inden du skal til det første møde i skifteretten, hvis du vil have et nogenlunde bud på, hvad en kurator vil koste i et specifikt tilfælde.

David fra Antika har i mere end 20 år arbejdet med vurdering, køb, salg samt totalrydning og tømning af dødsboer. 

Det er altid helt gratis og uforpligtende, når David kommer ud og gennemgår et dødsbo med henblik på at give tilbud på køb og rydning. 

Du kan altid ringe til David på 26179663 (alle ugens 7 dage kl 7-22), hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil lave en aftale omkring en besigtigelse af et dødsbo. 

Antika holder til på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland. 

Antika kører på hele Sjælland.