Dødsbo & jura – bobestyrere, advokater og forsikringsselskaber

Antika tilbyder hjælp til dødsbo advokat, bobestyer og advokat dødsbo

Antika rydder ofte dødsboer efter aftale med bobestyrer/advokat. Antika køber og totalrydder alle dødsboer – både fine hjem, som der betales for, til mindre dødsboer, som ryddes mod betaling.

Antika møder enten advokaten i dødsboet, eller kan Antika hente nøgler på advokat-kontoret, hvorefter en besigtigelse vil finde sted i dødsboet. Tilbuddet e-mailes, telefoneres eller sendes til advokaten, og hvis det kan accepteres, vil arbejdet med rydningen blive iværksat med det samme eller efter aftale. Nøgler og tilbud kan også returneres til advokaten, hvis du ønsker noget tid til at tage stilling til tilbuddet.

Ved køb af dødsboet vil Antika almindeligvis overføre pengene til advokatens bankkonto ved arbejdets påbegyndelse. I visse tilfælde har indboet i dødsboet ikke nogen særlig værdi, og der er ikke værdier nok i indboet til, at rydningen kan foretages kvit og frit. I disse tilfælde vil tilbuddet lyde på et beløb, som boet skal afregne til Antika. Såfremt advokaten accepterer dette tilbud, vil der blive fremsendt en regning, som først skal betales, når arbejdet er udført og godkendt.

Hvis advokaten ønsker det, kan Antika tage billeder af boligen før og efter arbejdets udførsel og e-maile dem til advokaten som dokumentation for arbejdets udførsel. Nøglen til boligen returneres til advokaten eller kan efter aftale gives til f.eks. en vicevært.

Antika kan varetage alle de praktiske forhold i forbindelse med tømningen af dødsboet, og advokaten skal blot gøre opmærksom på disse forhold. Dette kunne f.eks. være udarbejdelse af en boopgørelse til brug ved deling mellem arvinger, kørsel af genstande til arvinger, kørsel af genstande til auktion, aflæsning af el, gas & varme, returnering af hjælpemidler til kommunen, returnering af lejede effekter til udlejer, rengøring og kontakt til vicevært.

Antika udarbejder altid en skriftlig kontrakt, som gives til advokaten, således at alle detaljer og deadlines i forbindelse med arbejdet er på plads.

Som advokat er du meget velkommen til at kontakte Antika for en mere uddybende beskrivelse af arbejdet, eller du kan ringe, hvis du har en aktuel opgave. Antika ved, at en advokat ønsker en professionel samarbejdspartner i forbindelse med køb og totalrydning af dødsboer, og dette kan Antika leve op til.

Som en ekstra service til advokater kan Antika altid tilbyde at rydde dødsboet med kort varsel eller være behjælpelig i forbindelse med særlige forhold eller krav.

Gør bodeling og dødsbobehandling nemt for bobestyrer

Når boet skal deles, er det vigtigt at være så godt forberedt som muligt. Hvis der allerede er udarbejdet en opgørelse over boet, gør det processen med bodeling nem.

Der er flere forskellige former for dødsbobehandling. Det er arvingerne og Skifteretten, der sammen afgør, hvordan dødsboet skal behandles. Skifteretten udleverer en skifteretsattest til enten arvingerne, en efterlevende ægtefælle eller en bobestyrer.

Det er vigtigt, at du husker at betale skatten på dødsboet, hvis nettoformuen (aktiver fratrukket gæld) overstiger det fastsatte beløb. Dødsboskatteloven omhandler skat i dødsboer, og den angiver, hvilke dødsboer der skal betales skat af samt hvilke der ikke skal. Hvis der er tale om et uskiftet bo, skal der ikke betales skat. Det er kun, når der er tale om et skiftet bo, at der måske skal betales skat. Du skal også bruge en speciel selvangivelse, når der skal betales dødsboskat.

Derfor skal du hyre en dødsbo advokat

Det er meget ofte en god ide at hyre en dødsbo advokat eller en autoriseret bobestyrer, når man som arving skal forholde sig til et dødsbo, og man kan på den måde vælge at søge hjælp til håndtering af dødsboets juridiske aspekter. Man kan vælge at benytte en autoriseret bobestyrer, som således bliver bestyrer af selve dødsboet, og han/hun er i høj grad beslutningsdygtig i forhold til, hvorledes boet skal håndteres. Man kan også vælge at benytte en advokat med speciale i dødsboer. En dødsbo advokat fungerer som rådgiver og som garant for at diverse tidsfrister og juridiske aspekter bliver overholdt. Som arving har man større indflydelse på centrale beslutninger, hvis man vælger en dødsbo advokat frem for en autoriseret bobestyrer. Hvis valget falder på en autoriseret bobestyrer, så er det ofte fordi, at det er et ønske fra staten, fra afdøde eller en af arvingerne.

Skal du købe et dødsbo?

Overvejer du at købe et dødsbo, kan der være mange penge at spare. Der kan dog også være eventuelle faldgruber, som hurtigt kan koste dig mange penge, hvis du ikke er opmærksom på dem.

Ligesom ved ethvert andet køb af bolig er det en rigtig god ide, hvis du tegner en ejerskifteforsikring i forbindelse med et dødsbo. Det betyder både, at du slipper for en del bekymringer, samtidig med at du får dækket eventuelle skjulte fejl og mangler ved boligen.

En ejerskifteforsikring er den type forsikring, du håber, du aldrig skal bruge, men som du er glad for, hvis det er nødvendigt.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer – Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men kan henvise dig til en kvalificeret bobestyrer/advokat.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!