Dødsbo Ryddes Gratis – Få Overblik Over Dine Muligheder For Rydning Af Dødsbo

Tømning og rydning af dødsbo kan være en hård og uoverkommelig opgave i en i forvejen svær tid. Antika har bred erfaring med tømning af dødsbo og har været etableret i erhvervet siden 1999. Grundet erfaring, god service og hjælp til at opgøre og behandle dødsboet, kan det af Antika også tilbydes, at dødsbo ryddes gratis.


Du Har Overordnet Set Tre Muligheder

Overordnet set er der tre mulige udfald, når Antika giver et gratis og uforpligtende tilbud på køb og rydning af dødsbo. Tilbuddet gives altid som et fast tilbud, som ikke ændrer sig undervejs. Tilbuddet er et samlet tilbud, som både inkluderer køb OG totalrydning.

  1. Værdierne i indboet overstiger omkostningerne ved en totalrydning, og det samlede tilbud vil lyde på et beløb, som kan afregnes til de pårørende før start. Det vil sige, at du får penge for at få ryddet dødsboet, fordi værdierne i indboet overstiger omkostningerne ved at få ryddet dødsboet.
  2. Du får dødsboet ryddet gratis, fordi værdierne i indboet matcher omkostningerne ved en totalrydning.
  3. Hvis der er begrænsede værdier i indboet, således at omkostningerne ved en totalrydning overstiger værdierne, så vil det samlede tilbud ved en totalrydning lyde på et beløb, som afregnes til Antika, når opgaven er afsluttet og godkendt. Det vil sige, at du betaler for at få ryddet boet, fordi der ikke er nok af værdi til at gøre op for omkostningerne ved at tømme dødsboet.

Antika har gennem en længere årrække oplevet, at dødsboer ryddes gratis, fordi der er så meget af værdi i dødsboerne, som gør op for omkostningerne og arbejdet ved selve tømningen. Dette er en situation, som kan gøre det let for jer, at få tømt boet, og I kan koncentrere jer om de andre ting, der vil være i forbindelse med en sådan situation. Det kan måske gøre processen og hele situationen enklere for jer at håndtere, såfremt I kan få rydningen foretaget gratis afhængig af værdien af indboet i boligen.

Behold Ting Af Affektion

Der er næsten altid effekter i dødsboet, som er af affektion for de pårørende, og disse effekter skal de pårørende naturligvis beholde. I forbindelse med gennemgangen kan de pårørende udpege de effekter, som de ønsker at beholde, såfremt disse stadig befinder sig i boligen. De pårørendes effekter medregnes naturligvis ikke i tilbuddet. Når Antika laver gennemgangen af dødsboet (naturligvis undtaget de pårørendes effekter eller effekter som tilhører boligen), så udpeger Antika effekter, såfremt de har en helt særlig værdi. Med hensyn til disse effekter rådgiver Antika gerne i forhold til hvilken form for salg, der vil være mest fordelagtig. Som pårørende er man naturligvis også meget velkommen til at udpege specifikke effekter, såfremt man ønsker en særskilt vurdering heraf. Vi indgår altid i tæt dialog med jer indledningsvist, således at opgaven udføres efter de aftalte rammer.