Rydning Af Dødsbo Pris

Når du kontakter Antika for at få oplyst en rydning af dødsbo pris, så er det altid gratis og uforpligtende, når David kommer ud og giver et tilbud på køb og totalrydning af et dødsbo.

Hvis vi indgår en aftale, og Antika laver en totalrydning af dødsboet, sker det ud fra præcis de detaljer og den deadline, der er aftalt med de pårørende. Alt indbo vil blive sorteret, nedpakket og kørt bort. David spørger altid ind til hvad der ske ske mht tømning af kælder/loft/have/skure/garage, faste tæpper, hårde hvidevarer, monterede lamper, gardiner/persienner/rullegardiner/gardinstænger, samt søm/skruer i vægge. Som en del af aftalen bliver der altid fejet efter en rydning; yderligere rengøring kan aftales.

Tilbuddet indeholdende de gennemgåede detaljer, herunder rydning af dødsbo pris, gives skriftligt i forbindelse med besigtigelsen af boligen, og tilbuddet gives altid som et fast tilbud, der ikke ændres undervejs.

Når David udregner et tilbud og en pris på rydning af dødsbo, er der primært to faktorer, som er vigtige for udregning af prisen:

Indboets værdi og Arbejdsopgavens omfang

Det er netop forholdet mellem disse to faktorer, som afgør rydning af dødsbo prisen.

Indboets Værdi

Ved gennemgang af indboet indregnes alle værdier, og fordi Antika sælger målrettet på både nettet, til samlere, faste kunder og på loppe- og antikmarkeder i ind- og udland, er det muligt at indregne værdi for en lang række effekter; alle slags møbler, bøger, LP’er, tøj, køkkengrej, glas, malerier, porcelæn, lamper, nips, værktøj, antikviteter, retro-ting, kunst, arkitekttegnede møbler og lamper, diverse design effekter, sølv, samleobjekter mv. Det betyder samtidig, at så meget som muligt sælges og genbruges.

Antika følger hele tiden med i prisudviklingen på de forskellige typer af effekter, så man som pårørende kan få en fair og realistisk vurdering af indboet. David kan oplyse hvilken værdi, der sættes på det samlede indbo og også vurdering af enkelte effekter. Værdien af det samlede indbo kan pårørende eventuelt vælge at benytte i forhold til opgørelse af dødsboet overfor skifteretten. Antika råder altid de pårørende til, at de ikke begynder at bortskaffe effekter fra dødsboet, før David har besigtiget og givet en pris på rydning af dødsboet. På denne måde er man som pårørende sikker på, at man ikke kommer til at bortskaffe effekter, som har en værdi.

Arbejdsopgavens Omfang

Omfanget af arbejdsopgaven i forbindelse med selve totalrydningen af dødsboet afhænger primært af to ting: dels hvor meget indbo der er i boligen, og dels hvor meget af det der skal sorteres.

Når arbejdsopgaven skal indregnes i tilbuddet, gøres det ud fra det forventede tidsforbrug, dvs. jo mere indbo der er i boligen og jo mere af indboet, der skal sorteres, jo længere tid tager det at tømme boligen. De salgbare effekter kræver en del sortering og håndtering, men i endnu højere grad kræves der en del sortering af de effekter, som skal køres på genbrugspladsen, så de kan bortskaffes korrekt og efter gældende regler.

David fra Antika har arbejdet med rydning af dødsboer i mere end 20 år, så arbejdsgangene og rutinerne er meget effektive, når et dødsbo totalryddes, og det medvirker til at prisen på rydning af et dødsbo altid er optimeret i forhold til det forventede tidsforbrug.

Øvrige faktorer, der kan have indflydelse på vurdering af opgavens omfang, kan være, om man kan parkere tæt på boligen, samt hvilken sal boligen befinder sig på, hvis der er tale om en lejlighed.

David kan oplyse til de pårørende, hvor lang tid han forventer, at det vil tage at tømme dødsboet. Dette kan give de pårørende et bedre indblik i, hvorledes tilbuddet udregnes.

Opsummering

Rydning af dødsbo prisen afhænger som nævnt af forholdet mellem indboets værdi og arbejdsopgavens omfang. 

Der er tre mulige scenarier:

  1. Indboets værdi er større end arbejdet med at rydde dødsboet, og Antika vil kunne betale et aftalt beløb til de pårørende ved igangsætningen af arbejdet.
  2. Værdierne i dødsboet harmonerer med opgavens omfang, og der vil være tale om en kvit og frit nul løsning, hvor de pårørende hverken skal betale eller modtage penge, men dødsboet ryddes fuldstændigt.
  3. Arbejdsopgavens omfang overstiger indboets værdi, og dødsboet vil blive ryddet mod at de pårørende betaler et på forhånd aftalt beløb til Antika. Afregning sker, når arbejdet er afsluttet og godkendt.

Tilbuddet gives altid som et skriftlig fast tilbud, som ikke vil ændre sig undervejs.

Du er altid meget velkommen til at kontakte David, hvis du har spørgsmål eller hvis du vil aftale et tidspunkt for en besigtigelse med henblik på at få et gratis og uforpligtende tilbud på rydning af dødsbo pris. David kan kontaktes på mobil 26179663 alle ugens 7 dage fra kl 7-22 eller på antika@antika.dk