Anmeld dødsboer i Statstidende inden rydning af indbo

Statstidende er stedet hvor du skal anmelde dødsfald. Grunden til dette er, at eventuelle kreditorer og ukendte arvinger skal gøres opmærksom på dødsfaldet. Efter meddelelsen i Statstidende kan du gå i skifteretten og få en skifteretsattest. Med den i hånden kan boet skifte hænder. Det kan være en god ide at få professionel hjælp til en boopgørelse samt rydning af dødsbo.

Hvad er Statstidende?

Statstidende er et meddelelsesblad, der udgives af Civilstyrelsen. Det bruges til bl.a. at gøre opmærksom på konkurser og dødsfald. Det er udkommet siden 1904 i trykt form, men i 2005 overgik Statstidende til udelukkende at være i digital form.

Der er lovkrav om, at nogle ting skal offentliggøres i Statstidende. Det gælder eksempelvis dødsfald. Der skal altid indrykkes en annonce ved dødsfald, i Statstidende. Så har eventuelle kreditorer og arvinger mulighed for at anmelde deres krav til dødsboet.

Reglerne i dødsboskifteloven gælder, uanset om der er tale om et privat skifte af bo eller et skifte af dødsbo ved bobestyrer.

Læs Lov om Statstidende her.

Ved skifte af dødsbo skal du altid indrykke proklama

Kort sagt er en proklama en bekendtgørelse, som du indrykker i Statstidende. Den oprindelige betydning af ordet er indkaldelse. Grunden til, at der skal indrykkes en proklama, er, at der kan være ukendte arvinger og kreditorer. Man indkalder dem så at sige til at gøre krav i boet.

Det koster nogle få hundrede kroner at indrykke en annonce i Statstidende. Har afdøde kendte kreditorer med bopæl uden for landet, skal du sende dem en særlig meddelelse. Den særlige meddelelse er en kopi af bekendtgørelsen, som er oversat til hovedsproget i det pågældende land.

Hvis en kreditor eller arving ikke har meldt sig efter 8 uger, mister han/hun som hovedregel sit tilgodehavende. Dette kaldes også for præklusion.

Der er forskellige regler i forbindelse med proklama omkring dødsboer

Som hovedregel kan du indrykke en meddelelse i Statstidende på et hvilket som helst tidspunkt efter dødsfaldet.

Du kan altså selv vælge, om du vil gøre det før eller efter, at der er truffet afgørelse om dødsboets behandlingsform. Skal det være før, skal du dog have skifterettens tilladelse.

Tidspunkt for indrykning af meddelelse i Statstidende:

  • Ved privat skifte og forenklet privat skifte, skal du senest have gjort det i forbindelse med, at dødsboet bliver udleveret.
  • Behandles dødsboet af en bobestyrer, skal denne gøre det straks efter, at dødsboet udleveres.
  • Er der tale om ægtefælleudlæg eller uskiftet bo, kan du gøre det på et hvilket som helst tidspunkt.

Sådan får du en skifteretsattest til rydning af indbo

Det er en længere proces at få en skifteretsattest, så du kan påbegynde skifte af dødsboet. Efter dødsfaldet er anmeldt, tager skifteretten kontakt til anmelderen.

Til mødet i skifteretten skal du medbringe mange forskellige dokumenter – bl.a. en oversigt over aktiver og passiver i boet. Skifteretten vil også give vejledning om skifteformen af dødsboet. De fleste dødsboer afsluttes ved det første møde, og du kan få en skifteretsattest med det samme.

Det kan være en god hjælp med en professionel boopgørelse. På den måde får du et nemt og hurtigt overblik over værdien af dødsboet. Marskandiseren kan også hjælpe med rydning af indbo, så du og familien kan koncentrere jer om begravelsen og det praktiske.

Skifteretsattesten angiver, hvem der er arvinger til afdøde samt hvordan dødsboet skal behandles. Arvinger kan først disponere over afdødes konto, når kontaktpersonen/bobestyreren har modtaget skifteretsattesten.

Det er også først ved modtagelsen af denne, at dødsboet frigives, og rydning af indbo kan begynde. Foretages der er en bo-rydning før, er det på eget ansvar. Det kan være særdeles uhensigtsmæssigt ved eventuelle tvister.

Hvem skal betale for begravelse og bo-rydning i dødsboer?

Det er altid dødsboet, der står for betaling af begravelsen – hvis der er midler til det. Du skal være opmærksom på, at regningen til begravelsen går forud for andre regninger i boet. Er der ikke penge i boet til begravelsen, er det vedkommende som bestilte begravelsen, der hæfter for denne.

Det er muligt at betale sig fra rydning af indbo. Du kan dog også kontakte en marskandiser, som kan købe indboet. Det betyder, at boet får penge for indboet, og du ikke selv skal rydde huset eller lejligheden. Ønsker du hjælp til rengøring af dødsbo, kan han/hun også hjælpe med det.

Der tages selvfølgelig forbehold for eventuelt indbo, som du ønsker at beholde inden rydning af indboet.

Skriv en kommentar