Hvad Kaldes En Person Der Gør Dødsbo Op?

Dette spørgsmål stilles ofte af pårørende, der skal varetage et dødsbo. Det er et vigtigt element i forbindelse med håndtering og opgørelse af et dødsbo, at man får lavet en korrekt og realistisk værdiansættelse af indboets værdi. Denne værdiansættelse af indboet kan man bruge, når det skal angives overfor skifteretten.

Det er naturligvis meget forskelligt hvilken type indbo, der befinder sig i et givent hjem. Værdien af indboet skifter naturligvis også fra tid til anden afhængig af tidens efterspørgsel. Det er således vigtigt, når værdien skal angives til skifteretten, at indboet vurderes realistisk i forhold til, hvad det ville kunne indbringe på et givent tidspunkt ved en forholdsvis nem og hurtig realisering, f.eks ved salg på auktion eller til en opkøber. Dvs opgørelsen af indboets værdi skal ikke bygge på, hvad indboet ville kunne indbringe gennem et større salgsarbejde på nettet eller på loppemarked.

Netop auktionsmarkedet er en god måde at holde sig ajour på i forhold til tidens efterspørgsel samt i forhold til udviklingen i priserne på diverse former for effekter. Typisk går priserne op på nogle ting og ned på andre.

De fleste ting går lidt hurtigere i dag end de gjorde for 20 år siden, og netop derfor er det en god ide hele tiden at holde øje med de hammerslag, som opnåes på diverse effekter på de større danske auktioner. Det er netop hammerslagene, og ikke vurderingerne, som siger noget helt konkret om en given effekts værdi her og nu. For at have det bedst mulige grundlag, er det dog vigtigt, at man har så mange hammerslag som muligt på en given slags ting indenfor en forholdsvis afgrænset periode.

For at kunne lave en vurdering af indboet i et dødsbo, er man nødt til at have en hel del erfaring med handel med alle former for brugt indbo, herunder antikviteter, design møbler, kunst og alle andre former for genbrug, vintage, retro mv. Det er således vigtigt at have en meget bred viden, som dækker alle områder indenfor indbo.

Når man laver samlede indbo-vurderinger, så er det også vigtigt at vide, hvornår man skal søge specialviden udefra. Det er således vigtigt, at man har et netværk af folk, som man kan spørge til råds og søge specialviden hos. Der kan f.eks være tale om særlig kinesisk vase eller et usigneret maleri, som måske kunne være malet af en bestemt maler osv.

David fra Antika har mere end 20 års erfaring indenfor indbo vurderinger samt køb, salg og rydning af dødsboer. Hos Antika er det muligt at få en samlet indbo vurdering af et dødsbo på 2 måder.

Den ene mulighed er, at man kan få en gratis vurdering af det samlede indbo i dødsboet, såfremt vurderingen foretages i forbindelse med et gratis og uforpligtende tilbud på køb og rydning af dødsboet.

Antika laver således en gennemgang af hele dødsboet, og det tager typisk 30-60 minutter. Et samlet tilbud på køb og totalrydning af dødsboet bygger dels på en vurdering af indboets værdi, dels på en vurdering af selve arbejdsopgavens omfang i forbindelse med selve rydningen. Et tilbud fra Antika gives altid som et fast tilbud, så de pårørende har noget konkret at forholde sig til. Alle detaljer, herunder selve tilbuddet, deadline, samt alle øvrige detaljer, skrives ned i en skriftlig kontrakt.

Selve vurderingen af indboets samlede værdi kan man således vælge at bruge overfor skifteretten, hvis man ønsker det.I forbindelse med vurderingen udpeger David altid de effekter, som måtte have en helt særskilt værdi, således at man kan få et indblik i, hvilke effekter, der er mest værdifulde.

Man er naturligvis også altid velkommen til at udpege effekter, som man ønsker at få vurderet særskilt. Vurderingen af enkelte udvalgte effekter kan nogle gange også gøre det lettere for folk at tage stilling til, om de ønsker at beholde dem eller sælge dem.

Den anden mulighed er, at Antika kan lave en helt uvildig og objektiv vurdering af indboets samlede værdi samt en mere detaljeret vurdering af de enkelte effekter. Denne form for vurdering laves mod betaling, og man kan bede om et tilbud på en sådanne vurdering. På denne måde vil der ikke være tale om et tilbud på køb og rydning. Den uvildige vurdering kan f.eks laves med en høj detaljeringsgrad på udvalgte genstande, som skal deles mellem arvinger eller f.eks på alle genstande med en værdi på 500kr eller derover. Denne form for vurdering kan benyttes dels overfor skifteretten, dels ved deling mellem arvinger.

Antika laver ofte uvildige vurderinger til advokater, bobestyrere og arvinger.

Antika vil dog altid gerne være behjælpelig med en mindre mængde gratis vurderingsarbejde af effekter, som arvingerne ønsker at beholde, såfremt at der allerede er indgået aftale med Antika omkring køb og rydning af den resterende del af indboet.

Det kan på mange måder være en god ide at have en ekstern person til at vurdere de effekter, som de pårørende ønsker at dele. Det er umiddelbart en nem løsning i forhold til at undgå mindre eller større uenigheder omkring effekternes værdi.

Hvis der er enighed blandt de pårørende, kan man naturligvis også vælge at dele effekterne uden at værdiansætte de enkelte ting. Dette kan være en rigtig fin måde at gøre det på, så længe man er rimelig sikker på, at det hverken på kort eller lang sigt vil skabe uenighed.

Hvad kaldes en person der gør dødsbo op?

Svaret på dette spørgsmål kan således være David fra Antika.

Du er altid velkommen til at kontakte David på 26179663 alle ugens 7 dage fra kl 7-22, hvis du er interesseret i at få et gratis og uforpligtende tilbud på vurdering, køb og rydning af et dødsbo eller hvis du er interesseret i at høre mere om muligheden for at betale for at få en uvildig vurderingsopgørelse af indboet i et dødsbo. 

Skriv en kommentar