Skal der betales husleje ved dødsfald?

Husleje ved dødsfald

Der skal betales husleje ved dødsfald, indtil opsigelsesvarslet er udløbet; eventuelt kun indtil boligen er udlejet igen, hvis den bliver udlejet igen inden opsigelsesvarslet er udløbet. 

Det er boet, som hæfter for huslejen – og arvingerne hæfter personligt, hvis boet ikke kan betale, såfremt arvingerne har valgt at få boet udleveret som privat skifte. 

Der gælder andre regler, hvis boet behandles som et såkaldt boudlæg. 

Der er normalt et opsigelsesvarsel på tre måneder, men jo hurtigere man tømmer dødsboet, jo hurtigere kan det blive lejet ud igen – og dermed kan boet potentielt spare noget af huslejen.

Skal der betales husleje ved dødsfald?

Ja, der skal som udgangspunkt betales husleje ved dødsfald. Det er boet, som hæfter for huslejen ved dødsfald, indtil boligen lejes ud igen – eller opsigelsesvarslet i kontrakten er udløbet. Når der er tale om dødsfald, er udlejer forpligtet til at genudleje så hurtigt som muligt, hvis boet ikke ønsker at betale husleje for hele perioden.

Det er dog vigtigt at sige, at det kræver en skifteretsattest, før der kan flyttes indbo og andre værdier fra boet. Så der skal som minimum betales husleje ved dødsfald, indtil den er udstedt til bobestyreren eller kontaktpersonen. 

Hvis der f.eks. er tale om en plejebolig, kan de pårørende udfylde en erklæring om rydning af dødsboet, som de afleverer til plejecentret, der herefter indsender den til Skifteretten. Hvis plejecentret er bekendt med eventuelle konflikter eller usikkerhed omkring arvinger, vil de typisk afvente skifterettens beslutning.

Hvis boet ikke betaler husleje ved dødsfald, hæfter arvingerne personligt for beløbet såfremt dødsboet skiftes som privat skifte. En vigtig note er dog, at der ikke skal betales husleje i opsigelsesperioden, hvis kravet ikke blev anmeldt inden proklamafristens udløb

Hvis afdøde fik boligstøtte, er det vigtigt at være opmærksom på, at den ved dødsfald bortfalder ved udgangen af den måned, dødsfaldet fandt sted. 

Du kan læse mere om opsigelse og fraflytning af ældre- og plejeboliger samt plejehjem på Ældre Sagens hjemmeside.

Skal vi hjælpe med at rydde pleje- eller ældreboligen? David kommer gerne og giver et tilbud på en total dødsborydning. Kontakt David fra Antika på 26 17 96 63 (alle ugens 7 dage kl 7-22). 

Kan man få indskud tilbage ved dødsfald?

Det er forskelligt, om du kan få indskud tilbage ved dødsfald. Man skal som udgangspunkt betale husleje ved dødsfald, men afregning af eventuelt indskud sker efter de samme regler, som er gældende ved for almindelige lejemål.

Det betyder f.eks., at det ved opsigelsen af lejemålet vurderes, om der er behov for istandsættelse og reparationer – og hvem der skal betale for det. Hvis det vurderes, at afdøde skal betale, vil det som regel blive fratrukket i indskuddet.

Derfor er det forskelligt, hvem der hæfter for istandsættelse af lejlighed, når en person afgår ved døden. Hvis afdøde boede i lejeboligen gennem en længere periode, må der typisk forventes slid, som er indregnet i lejen. Det bør dog altid fremgå af lejekontrakten.

Det er meget vigtig at nævne, at såfremt boet behandles som et boudlæg, så kan udlejer ikke rejse krav mod boet eller mod de personer, som har valgt at håndtere dødsboet som et boudlæg. 

Hvis man har valgt at stå som ansvarlig for et boudlæg, er man kun forpligtet til at sørge for, at afdødes bolig bliver tømt og ryddet. Der er ikke krav om rengøring eller istandsættelse. 

Antika yder ikke advokatmæssig bistand. Vi hjælper dog gerne med at henvise til en kvalificeret advokat, der kan hjælpe dig, hvis du har juridiske spørgsmål i forhold til et dødsbo. Kontakt Antika i dag.

Hvem kan opsige lejemål på vegne af afdøde?

Dødsboet kan opsige lejemålet på vegne af afdøde. Det vil altså sige, at det enten er arvingernes administrator for dødsboet (hvis der fx er tale om et privat skifte) eller bobestyreren (ved bobestyrerbehandling), der kan opsige afdødes lejemål.

Hovedreglen er, at administratoren for dødsboet kan opsige en lejebolig med tre måneders varsel. Det gælder, uanset om det er en privat eller almennyttig bolig. Indskuddet kan bl.a. bruges til istandsættelse eller betaling af husleje i opsigelsesperioden.

Udlejeren skal bestræbe sig på at genudleje boligen hurtigst muligt, når den er opsagt og fraflyttet. Men dødsboet kan sagtens ende med at betale husleje ved dødsfald i noget tid af perioden af opsigelsesvarslet, hvis den f.eks. skal istandsættes, eller hvis der ikke er nogen lejere til at overtage med kort varsel.

Du bør hurtigst muligt tømme dødsboet, såfremt du har lovmæssig ret til det, når du opsiger lejemålet. Hvis udlejeren ikke lever op til sin genudlejningspligt, kan sagen indbringes for boligretten. 

Skal Antika komme og vurdere om vi kan tilbyde gratis dødsborydning? Nogle gange kan Antika endda tilbyde at betale et aftalt beløb til arvingerne samtidig med, at boligen totalryddes. I visse tilfælde kan boligen dog kun ryddes mod betaling. 

David kommer gerne og giver et tilbud på en total dødsborydning. Kontakt David fra Antika på 26 17 96 63 (alle ugens 7 dage kl 7-22). 

Betaling af regninger ved dødsfald

Boet skal betale regningerne, inden dødsboskiftet, og det er ikke kun husleje, der skal betales ved dødsfald. Når banken modtager besked om dødsfaldet, fryser de afdødes bankkonti og depoter, så alle udbetalinger stopper – også regninger via Betalingsservice.

Det skal dog siges, at arvingerne ikke er forpligtet til at betale afdødes regninger, mens dennes bankkonti er spærret – det er først med skifteretsattesten i hånden, de er forpligtet til det, da det her bliver muligt at betale regninger og eventuel gæld i dødsboet med afdødes midler.

Nedenfor kan du se en liste over andre regninger, der skal betales, mens dødsbobehandlingen står på:

  • El- og varmeregninger
  • Telefon
  • Internet
  • TV-licens
  • Renter/bidrag/afdrag på lån til f.eks. bil og forbrugsgoder
  • Abonnementer på aviser, blade etc.
  • Medlemskaber i foreninger, organisationer etc.

Det er vigtigt at pointere, at ovenstående ikke er en udtømmende liste. Det er dog de typiske udgifter, en person har. Der skal selvfølgelig også betales husleje ved dødsfald, indtil den er opsagt, og det endelige fraflytning er sket, jf. tidligere vedrørende opsigelsesvarslet og udlejers forpligtelser i forhold til at finde en ny lejer. Pengene til regningerne går fra arven ved dødsfald.

Oftest stillede spørgsmål

Må man tømme en lejlighed ved dødsfald?

Du må først tømme en lejlighed, bolig og anden type dødsbo, når du har fået en skifteretsattest. Det er ulovligt at rydde et dødsbo lige efter dødsfaldet, medmindre du har fået en specifik tilladelse af skifteretten til det, f.eks. i form af en rydningserklæring.

Hvem hæfter for istandsættelse af lejlighed efter dødsfald?

Som udgangspunkt er det dødsboet, der hæfter for istandsættelse af lejlighed efter dødsfald. Indskud bruges typisk til dækning af den slags, ligesom lejer almindeligvis også skal sætte en del af den månedlige husleje ind på en vedligeholdelseskonto, der f.eks. kan bruges i denne situation. Bemærk at der er andre regler, hvis dødsboet håndteres som et boudlæg.

Skal der betales husleje efter dødsfald?

Ja, der skal betales husleje efter dødsfald. Selv når dødsboet har opsagt lejemålet, skal det betale husleje, indtil udlejer har fundet en ny lejer. Det kræver dog, at kravet er anmeldt, inden proklamafristen er udløbet. Der skal dog maksimalt betales husleje indtil udløb af opsigelsesvarslet.

Får man indskud tilbage ved dødsfald?

Dødsboet får indskud tilbage ved dødsfald, hvis der er noget tilbage. Indskuddet skal f.eks. dække eventuelle reparationer og istandsættelse samt betaling af husleje.

David fra Antika har i mere end 20 år beskæftiget sig med vurdering, køb og totalrydning af dødsboer. 

Det er gratis og uforpligtende at få et tilbud på køb og rydning af et dødsbo. Tilbuddet er et samlet tilbud som både dækker opkøb af indboet samt totalrydning af boligen. 

Kontakt David fra Antika på 26179663 alle ugens 7 dage fra kl 7-22

Antika holder til på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland. 

Skriv en kommentar