Skæringsdato Ved Dødsbo

I forbindelse med håndteringen og skifte af et dødsbo er der en række begreber og tidsfrister, som de pårørende bør sætte sig grundigt ind i. Skæringsdato dødsbo er netop et af de begreber, som man bør sætte sig ind i. Skæringsdatoen for et dødsbo kan man også betragte som opgørelsesdagen for dødsboet, og det betyder, at det netop er pr denne dag, at man vælger at opgøre og fordele dødsboet. Dette betyder, at aktiverne, herunder eventuel fast ejendom, skal være solgt eller på anden måde opgjort og fordelt ud til arvingerne pr skæringsdatoen.

Såfremt dødsboet skiftes som privat skifte, så kan skæringsdatoen tidligst være dagen for dødsfaldet og senest dagen 1 år efter dødsfaldet. Det er helt op til arvingerne at beslutte hvilken dato, der skal være skæringsdatoen for dødsboet.

I forbindelse med afslutning af dødsboet, skal man udarbejde en boopgørelse, som er den endelige opgørelse af dødsboet. Det er netop i boopgørelsen, at man fastsætter en skæringsdato for dødsboet; således at dødsboets netop opgøres pr denne dag. Boopgørelsen ved privat skifte skal indsendes til skifteretten senest 15 måneder efter dagen for dødsfaldet, dvs senest 3 måneder efter den senest mulige skæringsdato, som er 12 måneder efter dødsfaldet.

Blot for en god ordens skyld bør det nævnes, at man ikke må forveksle dødsboets boopgørelse med dødsboets åbningsstatus. En åbningsstatus er en foreløbig opgørelse over dødsboets aktiver og passiver på dødsdagen. Åbningsstatussen er altså en foreløbig opgørelse, og boopgørelsen er den endelige opgørelse. Åbningsstatussen benyttes primært til at skabe et indledende overblik over dødsboets økonomiske forhold. Åbningsstatus skal indsendes til skifteretten senest 6 måneder efter dødsdagen.

Skæringsdatoen er vigtig i den forstand, at alle dødsboets indtægter og udgifter før skæringsdatoen betragtes som en del af dødsboet; også rent skattemæssigt. Efter skæringsdatoen for dødsboet betragtes dødsboet som opgjort, og aktiverne er fordelt ud til arvingerne, og aktiverne ejes således af arvingerne. Dette indebærer også, at indtægter og udgifter efter skæringsdatoen for dødsboet kun vedrører de pågældende arvinger og ikke selve dødsboet; dette gælder også rent skattemæssigt.

Arvingerne bør sætte sig ind i det skattemæssige inden skæringsdato dødsbo fastsættes, fordi valget af dato kan have visse skattemæssige konsekvenser.

Beskatning inden skæringsdatoen vedrører dødsboet.

Beskatning efter skæringsdatoen vedrører de enkelte arvinger.

Arvingerne bør også være opmærksomme på, at det samlede arbejde med dødsboet kan være omfattende og tage en del tid. Det er derfor vigtigt for de pårørende at huske på, at dødsboets indtægter og udgifter indtil skæringsdatoen betragtes som en del af dødsboet.

Såfremt dødsboet skiftes som bobestyrerbo, så må skæringsdato dødsbo maksimalt være 2 år efter datoen for dødsfaldet. Dette giver naturligvis længere tid til at opgøre samt realisere og fordele aktiverne.

Såfremt dødsboet skiftes ved privat skifte, og det ikke er muligt for arvingerne at opgøre boet senest med en skæringsdato pr et år efter dødsfaldet, så vil boet ofte overgå til offentligt skifte. Dette vil dog ofte ikke være en ønskelig situation, da der almindeligvis er en væsentlig omkostning forbundet med at have en bobestyrer tilknyttet dødsboet.

En vigtig del af arbejdet med at opgøre dødsboet overfor skifteretten består i at opgøre værdien af afdødes indbo. Det kan derfor være en god ide at få en skriftlig vurdering af hele indboet, da denne vurdering kan benyttes som dokumentation over for skifteretten.

David fra Antika tilbyder gratis og uforpligtende at give et tilbud på køb og rydning af et dødsbo. I forbindelse med besigtigelsen af dødsboet kan David helt gratis oplyse værdien af indboet, og de pårørende kan således vælge at bruge denne vurdering, når boet skal opgøres overfor skifteretten. Tilbud på køb og rydning af dødsboet samt vurdering af indboet gives skriftligt i forbindelse med tilbudsgivningen.

David fra Antika yder ikke juridisk bistand, men du er altid velkommen til at henvende dig, såfremt du har spørgsmål, eller hvis du er interesseret i at få et gratis og uforpligtende tilbud på køb og totalrydning samt vurdering af et dødsbo.

Alle dødsboer har interesse.

Du kan kontakte David fra Antika på mobil 26179663 alle ugens 7 dage i tidsrummet kl 7-22. Du er også velkommen til at sende en mail til antika@antika.dk.

David fra Antika har siden 1999 arbejdet med vurdering, køb, salg og totalrydning af dødsboer og lignende.

Antika holder til på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland. Antika arbejder på hele Sjælland. 

Skriv en kommentar