Formueoversigt Ved Dødsbo

I forbindelse med uskiftet bo og ægtefælleudlæg skal der udarbejdes en formueoversigt for dødsboet.

En dødsbo formueoversigt skal gøre rede for både afdødes og længstlevende ægtefælles aktiver og passiver på dødsdagen. Det vil sige, at man søger at finde frem til værdien af aktiver og passiver på netop dagen for dødsfaldet. Almindeligvis laver man naturligvis ikke formueoversigten for dødsboet på selve dødsdagen, men man skal så vidt muligt forsøge at opgøre værdien af både aktiver og passiver i forhold til hvad disse værdier måtte have været på dagen for dødsfaldet.

Det er vigtigt at bemærke, at formueoversigten for dødsboet både skal indeholde oplysninger om delingsformue og fuldstændige særejemidler for både afdøde og længstlevende ægtefælle.

Aktiverne omfatter alle former for aktiver: herunder bankindestående, aktier, obligationer, fast ejendom, værdi af virksomhed, bil, diverse tilgodehavender samt diverse former for indbo.

Alle aktiver skal opgøres til handelsværdien på dødsdagen, hvilket betyder, at man skal anføre den realistiske pris for aktiverne, såfremt de var blevet solgt på dagen for dødsfaldet.

Indbo er typisk de effekter, som befinder sig i afdødes og længstlevende ægtefælles private bolig; det vil sige møbler, malerier, glas, porcelæn, lamper samt diverse øvrige effekter.

Med hensyn til opgørelse af værdien for indboet, så skal man forsøge at angive handelsværdien, såfremt effekterne blev solgt på auktion eller lignende. Hvis det ikke er oplagt at vurdere effekternes værdi i forhold til et auktionssalg, så kan man tage udgangspunkt i værdien ved salg til en opkøber. Det fælles kendetegn ved salg på auktion og til opkøber er, at der er tale om forholdvis nem, hurtig og effektiv realisering i modsætning til mere stykvis privatsalg på f.eks. Den Blå Avis eller lign.

Som nævnt så skal de fuldstændige særejemidler angives, og der er således tale om aktiver, som ejes i fuldstændigt særeje af enten afdøde eller længstlevende. Hvis afdøde har efterladt en testamente, så kan det her fremgå, hvordan afdødes eventuelle fuldstændige særejemidler skal fordeles. Hvis der ikke efterlades et testamente, så vil det typisk være sådan, at afdødes fuldstændige særejemidler fordeles således, at ægtefælle arver 50% og livsarvinger (børn, børnebørn, oldebørn m.v.) arver 50%, jf arvelovens almindelige regler.

Gælden skal opgøres for både afdøde og længstlevende ægtefælle, og der er således tale om både den fælles gæld samt den gæld, som begge parter hæfter for hver for sig. Der kan være tale om diverse former for gæld: til Skat, pengeinstitut, gæld i fast ejendom eller bil, og diverse andre former for gæld.

Formueoversigten for et dødsbo skal også indeholde oplysninger om længstlevendes forhold omkring forsikring og pension, herunder længstlevendes egne forsikringer og pensioner samt eventuelle forsikringer og pensioner som udbetales til længstlevende fordi ægtefællen falder bort.

Fristen for indsendelse af dødsbo formueoversigten til skifteretten er ved uskiftet bo senest 6 måneder efter dødsdagen. I forbindelse med ægtefælleudlæg er det vigtigt at bemærke, at formueoversigten skal følge anmodningen om ægtefælleudlæg.

Det er længstlevende ægtefælle, som skal sørge for udarbejdelse og indsendelse af formueoversigten for dødsboet til skifteretten. Skifteretten kan beslutte at lade en bobestyrer udarbejde oversigten, såfremt fristen ikke overholdes. Længstlevende ægtefælle skal dække denne udgift.

Livsarvinger har ret til at få indblik i og se formueoversigten for dødsboet.

David fra Antika har mange års erfaring indenfor vurdering, køb, salg og rydning af dødsboer. Antika laver ofte uvildige vurderinger af indbo til brug overfor skifteretten eller til brug ved deling mellem arvinger. David kan således udarbejde en vurderingsopgørelse af indboet, som en længstlevende ægtefælle kan benytte i forbindelse udfyldning af formueoversigt for et dødsbo. Alt indbo vil således blive gennemgået. Vurderingen vil blive foretaget på et realistisk grundlag, og det vil sige, at den vil hverken være for høj eller for lav.

Vurderingen vil blive baseret på værdien, såfremt man forestiller sig, at effekterne skulle realiseres forholdvis nemt og hurtigt f.eks. ved salg på auktion eller til opkøber.

David fra Antika følger hele tiden med i prisudviklingen på auktionsmarkedet og på markedet som sådan indenfor for alle former for indbo, herunder alt fra almindeligt indbo til antikviteter, arkitektmøbler og lamper, kunst mv. Såfremt der måtte være tale om helt unikke samlinger indenfor et specifikt område, f.eks vin, frimærker, mønter, så kan David være behjælpelig med henvisning til en specialist indenfor netop det område.

Antika udarbejder helt uvildige vurderinger mod betaling afhængig af vurderingsopgavens omfang. Fast tilbud gives altid på forhånd på baggrund af opgavens art og omfang. De uvildige vurderingsopgaver foretages netop mod betaling, fordi Antika udelukkende leverer en serviceydelse i form af vurdering. Der vil således ikke være tale om et købstilbud fra Antikas side.

Man er naturligvis også meget velkommen til at kontakte Antika, såfremt man ønsker et tilbud på køb og rydning af et dødsbo. Dette vil således være et konkret og fast tilbud, hvor Antika køber og rydder alle de effekter, som de pårørende ønsker at få solgt og fjernet. Antika foretager også mange totalrydninger af dødsboer, hvor alt indbo samt eventuelt faste tæpper, monterede lamper, gardiner/persienner/rullegardiner, hårde hvidevarer, loft/kælder/have/garage tømmes og fjernes. De pårørende beholder naturligvis de effekter, som de ønsker at beholde.

Det samlede tilbud på køb og totalrydning baseres på indboets værdi samt arbejdsopgavens omfang.

Det er altid gratis og uforpligtende at få et tilbud på køb og totalrydning af et dødsbo. 
Du er altid velkommen til at kontakte David fra Antika, hvis du har spørgsmål eller hvis du vil lave en aftale om besigtigelse i forbindelse med udarbejdelse af en uvildig vurderingsopgørelse til brug i en dødsbo formueoversigt, eller hvis du ønsker et gratis og uforpligtende tilbud på køb og rydning af et dødsbo. Du kan ringe til David alle ugens 7 dage i tidsrummet kl 7-22 på 26179663 eller du kan sende en mail til antika@antika.dk

Antika holder til på Frederiksberg ved København og i Gilleleje i Nordsjælland.

Antika kører på hele Sjælland. 

Skriv en kommentar