Hvem kan være bobestyrer?

Hvad er en bobestyrer? En bobestyrer administrerer dødsboet, når en person er gået bort. Det vil altså sige, at bobestyreren bestemmer over arv, formue og andre ting i dødsboet ved fx uenigheder blandt arvingerne, eller hvis der er krav om, at dødsboet skal skiftes med bobestyrer.  En bobestyrer agerer således på boets vegne. En bobestyrer …

Læs mereHvem kan være bobestyrer?

Administrator For Dødsbo

Aktiver er alle former værdier, og disse kan typisk omsættes til likvide midler (penge), f.eks. penge i banken, aktier, obligationer, fast ejendom, bil, båd og al slags indbo. Eksempler på passiver er lån i fast ejendom, eller lån optaget med formål om at købe en bil eller lignende. Alle andre lån og skyldige beløb betragtes …

Læs mereAdministrator For Dødsbo

Skæringsdato Ved Dødsbo

Såfremt dødsboet skiftes som privat skifte, så kan skæringsdatoen tidligst være dagen for dødsfaldet og senest dagen 1 år efter dødsfaldet. Det er helt op til arvingerne at beslutte hvilken dato, der skal være skæringsdatoen for dødsboet. I forbindelse med afslutning af dødsboet, skal man udarbejde en boopgørelse, som er den endelige opgørelse af dødsboet. …

Læs mereSkæringsdato Ved Dødsbo

Formueoversigt Ved Dødsbo

En dødsbo formueoversigt skal gøre rede for både afdødes og længstlevende ægtefælles aktiver og passiver på dødsdagen. Det vil sige, at man søger at finde frem til værdien af aktiver og passiver på netop dagen for dødsfaldet. Almindeligvis laver man naturligvis ikke formueoversigten for dødsboet på selve dødsdagen, men man skal så vidt muligt forsøge …

Læs mereFormueoversigt Ved Dødsbo

Hvad Kaldes En Advokat Der Administrerer Et Dødsbo?

Hvad Kaldes En Advokat Der Administrerer Et Dødsbo? Der er umiddelbart to muligheder for de pårørende, hvis de ønsker at søge hjælp hos en advokat, der administrerer et dødsbo. Skifteretten kan vælge at udpege en bobestyrer for dødsboet, og det vil sige, at der udpeges en advokat, der administrerer dødsboet. Dette kaldes et bobestyrerskifte; også …

Læs mereHvad Kaldes En Advokat Der Administrerer Et Dødsbo?

Hvad Kaldes En Person Der Gør Dødsbo Op?

Det er naturligvis meget forskelligt hvilken type indbo, der befinder sig i et givent hjem. Værdien af indboet skifter naturligvis også fra tid til anden afhængig af tidens efterspørgsel. Det er således vigtigt, når værdien skal angives til skifteretten, at indboet vurderes realistisk i forhold til, hvad det ville kunne indbringe på et givent tidspunkt …

Læs mereHvad Kaldes En Person Der Gør Dødsbo Op?

Hvornår Må Man Rydde Et Dødsbo?

Det er vigtigt at gøre sig klart, at et dødsbo rent faktisk er en selvstændig juridisk person, og det er skifteretten i den retskreds, hvor afdøde boede, som formelt set skal tage stilling til dødsboets behandlingsform, og på denne måde er det også skifteretten, som bestemmer, hvornår man må opgøre, dele, sælge og rydde et …

Læs mereHvornår Må Man Rydde Et Dødsbo?

Lad en marskandiser på Frederiksberg og Sjælland hjælpe dig

Hvad er en marskandiser? Når du skal sælge dine brugte møbler, lamper etc., henvender du dig ofte til en marskandiser. En marskandiser køber nemlig dine brugte ting, som han senere sælger videre i sin butik. Den typiske marskandiser finder dog sine varer i dødsboer. Ofte er det en stor hjælp, når en marskandiser hjælper familier …

Læs mereLad en marskandiser på Frederiksberg og Sjælland hjælpe dig

Anmeld dødsboer i Statstidende inden rydning af indbo

Hvad er Statstidende? Statstidende er et meddelelsesblad, der udgives af Civilstyrelsen. Det bruges til bl.a. at gøre opmærksom på konkurser og dødsfald. Det er udkommet siden 1904 i trykt form, men i 2005 overgik Statstidende til udelukkende at være i digital form. Der er lovkrav om, at nogle ting skal offentliggøres i Statstidende. Det gælder …

Læs mereAnmeld dødsboer i Statstidende inden rydning af indbo