Hvad laver en bobestyrer?

Hvad laver en bobestyrer? En bobestyrer er administrator for et dødsbo. Det betyder, at personen administrerer aktiver (fx formue og bolig), arv og andre praktiske ting, når en person går bort. Personen sørger kort og godt for at gøre boet op og afslutte det, så eventuel arv ender det rigtige sted. Opgaverne består især af …

Læs mere

Kan arving være bobestyrer?

Kan arving være bobestyrer? Ja, en arving kan i princippet godt være bobestyrer i et dødsbo. Det er dog sjældent, at det egentlig kan lade sig gøre. Skifteretten udpeger nemlig typisk en autoriseret bobestyrer, som er en advokat, der er udpeget i de forskellige retskredse.  En bobestyrer behøver dog hverken være autoriseret eller advokat. Afdøde …

Læs mere

Skal der betales husleje ved dødsfald?

Skal der betales husleje ved dødsfald? Ja, der skal som udgangspunkt betales husleje ved dødsfald. Det er boet, som hæfter for huslejen ved dødsfald, indtil boligen lejes ud igen – eller opsigelsesvarslet i kontrakten er udløbet. Når der er tale om dødsfald, er udlejer forpligtet til at genudleje så hurtigt som muligt, hvis boet ikke …

Læs mere

Hvem kan være bobestyrer?

Hvad er en bobestyrer? En bobestyrer administrerer dødsboet, når en person er gået bort. Det vil altså sige, at bobestyreren bestemmer over arv, formue og andre ting i dødsboet ved fx uenigheder blandt arvingerne, eller hvis der er krav om, at dødsboet skal skiftes med bobestyrer.  En bobestyrer agerer således på boets vegne. En bobestyrer …

Læs mere

Administrator For Dødsbo

Aktiver er alle former værdier, og disse kan typisk omsættes til likvide midler (penge), f.eks. penge i banken, aktier, obligationer, fast ejendom, bil, båd og al slags indbo. Eksempler på passiver er lån i fast ejendom, eller lån optaget med formål om at købe en bil eller lignende. Alle andre lån og skyldige beløb betragtes …

Læs mere

Skæringsdato Ved Dødsbo

Såfremt dødsboet skiftes som privat skifte, så kan skæringsdatoen tidligst være dagen for dødsfaldet og senest dagen 1 år efter dødsfaldet. Det er helt op til arvingerne at beslutte hvilken dato, der skal være skæringsdatoen for dødsboet. I forbindelse med afslutning af dødsboet, skal man udarbejde en boopgørelse, som er den endelige opgørelse af dødsboet. …

Læs mere

Formueoversigt Ved Dødsbo

En dødsbo formueoversigt skal gøre rede for både afdødes og længstlevende ægtefælles aktiver og passiver på dødsdagen. Det vil sige, at man søger at finde frem til værdien af aktiver og passiver på netop dagen for dødsfaldet. Almindeligvis laver man naturligvis ikke formueoversigten for dødsboet på selve dødsdagen, men man skal så vidt muligt forsøge …

Læs mere

Hvad Kaldes En Advokat Der Administrerer Et Dødsbo?

Hvad Kaldes En Advokat Der Administrerer Et Dødsbo? Der er umiddelbart to muligheder for de pårørende, hvis de ønsker at søge hjælp hos en advokat, der administrerer et dødsbo. Skifteretten kan vælge at udpege en bobestyrer for dødsboet, og det vil sige, at der udpeges en advokat, der administrerer dødsboet. Dette kaldes et bobestyrerskifte; også …

Læs mere

Hvad Kaldes En Person Der Gør Dødsbo Op?

Det er naturligvis meget forskelligt hvilken type indbo, der befinder sig i et givent hjem. Værdien af indboet skifter naturligvis også fra tid til anden afhængig af tidens efterspørgsel. Det er således vigtigt, når værdien skal angives til skifteretten, at indboet vurderes realistisk i forhold til, hvad det ville kunne indbringe på et givent tidspunkt …

Læs mere

Hvornår Må Man Rydde Et Dødsbo?

Det er vigtigt at gøre sig klart, at et dødsbo rent faktisk er en selvstændig juridisk person, og det er skifteretten i den retskreds, hvor afdøde boede, som formelt set skal tage stilling til dødsboets behandlingsform, og på denne måde er det også skifteretten, som bestemmer, hvornår man må opgøre, dele, sælge og rydde et …

Læs mere