Dødsbo & jura – bobestyrere, advokater og forsikringsselskaber

Antika tilbyder hjælp til dødsbo advokat, bobestyer og advokat dødsbo

Hos Antika ved vi, at det kan være svært at overskue, hvad man skal gøre, når man står overfor at rydde et dødsbo. Det praktiske arbejde begynder lige efter et dødsfald i den nærmeste familie, og det er næsten ikke til at overskue at begynde processen med rydning af dødsboet i den følgende tid. Det er en svær tid for mange, og hos Antika har vi mange års erfaring med at hjælpe folk med dødsboer, og vi står klar til at hjælpe dig. Det er vigtigt at alting foregår på den rigtige måde, når et dødsbo skal ryddes, dette gælder både for selve rydningen af boet, men også hvordan værdierne opgøres og hvordan lovgivningen overholdes. Herunder giver vi derfor svar på de mest almindelige spørgsmål omkring lovgivningen ved rydningen af et dødsbo. Vi svarer på spørgsmål omkring, hvilken rolle en bobestyrer/advokat har, og hvordan man kan gøre overdragelsen og boopgørelsen tilgængelig for bobestyreren, så dette foregår nemt og smertefrit. Derudover giver vi gode råd til, hvordan man kan forsikre sig ved hjælp af en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen beskytter dig i det store hele mod at skulle hæfte for eventuelle fejl eller mangler i boligen, som ikke fremgår af hverken den udarbejdede tilstands- eller el-installationsrapport.

Antika samarbejder med både private, advokater og det offentlige og står på den måde til rådighed for ekspertise i flere forskellige henseender. Rydningen af dødsboer sker hurtigt og effektivt, og Antika tager sig ud over rydningen også af andre lavpraktiske ting i dødsboet. Det kan for eksempel være aflæsning af el-, gas- og varmemålere samt tilbagelevering af lejede genstande til rette aftager. Er der behov for assistance til selve bodelingen, står Antika også klar til at hjælpe denne del af papirarbejdet godt på vej, så den praktiske proces kan blive skudt i gang.

Der er mange juridiske paragraffer og gøremål i forbindelse med rydningen af et dødsbo. I det nedenstående giver vi dig et fyldestgørende indblik i nogle af de vigtigste forhold, du skal være opmærksom på ved varetagelsen af et dødsbo.

Hvorfor er det vigtigt med en bobestyrer?

Hos Antika anbefaler vi ofte, at man hyrer en autoriseret bobestyrer eller en advokat, da det er vigtigt at overholde tidsfrister og juridiske aspekter i overdragelsen af et dødsbo. Det kan hurtigt blive en dyr affære, hvis du misser de lovmæssige krav, og en bobestyrer eller en advokat med speciale i dødsboer, kan hjælpe dig og give dig professionel rådgivning. Hos Antika samarbejder vi ofte med advokater, og Antika rydder ofte dødsboer efter aftale med bobestyrer/advokat. Antika køber og totalrydder alle dødsboer – både fine hjem, som der betales for, dødsboer som ryddes som en nul-løsning samt dødsboer uden værdi som ryddes mod betaling. Antika har ekspertise i at rydde dødsboer af enhver art under overholdelse af de gældende regler i den specifikke sag.

Antika møder advokaten i dødsboet, alternativt kan Antika hente nøgler på advokat-kontoret, hvorefter en besigtigelse vil finde sted i dødsboet. Tilbuddet e-mailes, telefoneres eller sendes til advokaten, og hvis det kan accepteres, vil arbejdet med rydningen blive iværksat med det samme eller efter aftale. Nøgler og tilbud kan også returneres til advokaten, hvis du ønsker noget tid til at tage stilling til tilbuddet.

Ved køb af dødsboet vil Antika almindeligvis overføre pengene til advokatens bankkonto ved arbejdets påbegyndelse. I visse tilfælde har indboet i dødsboet ikke nogen særlig værdi, og der er ikke værdier nok i indboet til, at rydningen kan foretages kvit og frit. I disse tilfælde vil tilbuddet lyde på et beløb, som boet skal afregne til Antika. Såfremt advokaten accepterer dette tilbud, vil der blive fremsendt en regning, som først skal betales, når arbejdet er udført og godkendt.

Hvis advokaten ønsker det, kan Antika tage billeder af boligen før og efter arbejdets udførsel og e-maile dem til advokaten som dokumentation for arbejdets udførsel. Nøglen til boligen returneres til advokaten eller kan efter aftale gives til f.eks. en vicevært.

Antika kan varetage alle de praktiske forhold i forbindelse med tømningen af dødsboet, og advokaten skal blot gøre opmærksom på disse forhold. Dette kunne f.eks. være hjælp til vurdering af indboet i forbindelse med udarbejdelse af en boopgørelse til brug ved deling mellem arvinger, kørsel af genstande til arvinger, kørsel af genstande til auktion, aflæsning af el, gas & varme, returnering af hjælpemidler til kommunen, returnering af lejede effekter til udlejer, rengøring og kontakt til vicevært.

Antika udarbejder altid en skriftlig kontrakt, som gives til advokaten, således at alle detaljer og deadlines i forbindelse med arbejdet er på plads.

Du kan med andre ord læne dig trygt tilbage og afvente, at Antika klarer rugbrødsarbejdet i forbindelse med rydningen. Desuden er du befriet for spekulationer om, hvorvidt tidsrammen overholdes, og om rydningen bliver gjort efter de gældende regler og bestemmelser på området.

Som advokat er du meget velkommen til at kontakte Antika for en mere uddybende beskrivelse af arbejdet, eller du kan ringe, hvis du har en aktuel opgave. Antika ved, at en advokat ønsker en professionel samarbejdspartner i forbindelse med køb og totalrydning af dødsboer, og dette kan Antika leve op til.

Som en ekstra service til advokater kan Antika altid tilbyde at rydde dødsboet med kort varsel eller være behjælpelig i forbindelse med særlige forhold eller krav.

Antika er på alle tænkelige fronter en rigtig god samarbejdspartner, når et dødsbo står foran rydning, og gældende lovkrav og regler skal overholdes. Hos Antika har vi specialiseret os 100 procent inden for området, og vi har mange års erfaring med faget, så du kan med fordel lade os stå for vurdering, køb og totalrydning af dødsboet.

Gør bodeling og dødsbobehandling nemt for bobestyrer

Når boet skal deles, er det vigtigt at være så godt forberedt som muligt. Hvis der allerede er udarbejdet en opgørelse over boet, gør det processen med bodeling nem. Derfor kan du med fordel lade Antika gøre boets værdier og aktiver op, inden tredje part involveres. Dermed kan det praktiske arbejde nemlig sættes i gang hurtigere.

Der er flere forskellige former for dødsbobehandling. Det er arvingerne og Skifteretten, der sammen afgør, hvordan dødsboet skal behandles. I de fleste sager skiftes dødsboet privat, men kan arvingerne ikke blive enige om et sådant, skal der i stedet foretages et offentligt skifte gennem en bobestyrer. Skifteretten udleverer en skifteretsattest til enten arvingerne, en efterlevende ægtefælle eller en bobestyrer. Et privat skifte er klart at foretrække, men kan arvingerne ikke forliges omkring en løsning på dødsboet, vil det helt automatisk komme til et offentligt skifte, som altså håndteres af en bobestyrer.

Det er vigtigt, at du husker at betale skatten på dødsboet, hvis nettoformuen (aktiver fratrukket gæld) overstiger det fastsatte beløb. Dødsboskatteloven omhandler skat i dødsboer, og den angiver, hvilke dødsboer der skal betales skat af samt hvilke der ikke skal. Hvis der er tale om et uskiftet bo, skal der ikke betales skat. Det er kun, når der er tale om et skiftet bo, at der måske skal betales skat. Du skal også bruge en speciel selvangivelse, når der skal betales dødsboskat.

Derfor skal du hyre en dødsbo advokat

Det er meget ofte en god ide at hyre en dødsbo advokat eller en autoriseret bobestyrer, når man som arving skal forholde sig til et dødsbo, og man kan på den måde vælge at søge hjælp til håndtering af dødsboets juridiske aspekter. Man kan vælge at benytte en autoriseret bobestyrer, som således bliver bestyrer af selve dødsboet, og han/hun er i høj grad beslutningsdygtig i forhold til, hvorledes boet skal håndteres. Man kan også vælge at benytte en advokat med speciale i dødsboer. En dødsbo advokat fungerer som rådgiver og som garant for at diverse tidsfrister og juridiske aspekter bliver overholdt. Som arving har man større indflydelse på centrale beslutninger, hvis man vælger en dødsbo advokat frem for en autoriseret bobestyrer. Hvis valget falder på en autoriseret bobestyrer, så er det ofte fordi, at det er et ønske fra staten, fra afdøde eller en af arvingerne. Der er altså god grund til at forsøge at nå frem til en eller anden form for enighed omkring fordelingen af værdierne i et dødsbo, hvis man ikke vil have, at det offentlige skal gå ind og råde og regere over boet.

Skal du købe et dødsbo?

Overvejer du at købe et dødsbo, kan der være mange penge at spare. Der kan dog også være eventuelle faldgruber, som hurtigt kan koste dig mange penge, hvis du ikke er opmærksom på dem. Særligt i forhold til tilstands- og elinstallationsrapporten er det en kæmpe fordel at have dækket sig ind med en ejerskifteforsikring i tilfælde af, at der skulle være fejl på ejendommen, som bliver opdaget på et senere tidspunkt, men som ikke fremgår af disse dokumenter. Her går ejerskifteforsikringen ind og dækker.

Ligesom ved ethvert andet køb af bolig er det en rigtig god ide, hvis du tegner en ejerskifteforsikring i forbindelse med et dødsbo. Det betyder både, at du slipper for en del bekymringer, samtidig med at du får dækket eventuelle skjulte fejl og mangler ved boligen.

En ejerskifteforsikring er den type forsikring, du håber, du aldrig skal bruge, men som du er glad for, hvis det er nødvendigt.

Ejerskifteforsikringen er din sikkerhed som køber, for at du ikke pludselig skal betale for uopdagede fejl eller mangler i boligen. Forhold, der sågar kommer frem i lyset lang tid efter, at købet er foretaget, dækkes også af ejerskifteforsikringen – selvfølgelig alt efter forsikringens gyldighed.

Ejerskifteforsikring sikrer dig mod skjulte skader

Der kan være mange penge at spare, hvis du tegner en ejerskifteforsikring, og den kan være dyr at spare væk, hvis du pludselig opdager mangler eller fejl i boligen på overtagelsesdagen. En ejerskifteforsikring er en forsikring, der for eksempel dækker alvorlige eller ulovlige vvs- og el-installationer, der ikke fremgår af hverken tilstandsrapport eller el-installationsrapport. Det vil sige at en ejerskifteforsikring kan dække uforudsete skader, og mange gange er den godt givet ud, og der er mange penge at spare. En typisk ejerskifteforsikring er gældende fem år frem, men der er forskel på ejerskifteforsikringerne fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, så du bør undersøge gyldigheden og indholdet af din forsikring, inden du underskriver endeligt.

Mange forsikringsselskaber tilbyder gode og relativt billige ejerskifteforsikringer, der tilbyder fordele som:

  • Sikkerhed for dækning ved alvorlige skader og ulovlige el- og vvs-installationer som ikke fremgår af tilstandsrapporter eller elinstallationsrapporter
  • Sikring af både køber og sælger
  • Lav selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade
  • Ofte kan du selv vælge dækningsgrad
  • Gælder normalt i 5 år men kan f.eks også gælde i 10 år

Forsikringsselskaberne tilbyder forskellige ejerskifteforsikringer. Derfor er det vigtigt, at du som kunde læser papirerne grundigt igennem, så forsikringen på indhold og varighed lever op til dine krav og forventninger.


Kontakt venligst David fra Antika alle ugens syv dage fra kl. 07 – 22 på 26 17 96 63 / 38 88 96 63 og hør nærmere omkring vurdering, køb og rydning af dødsboer – Antika yder ikke advokat-mæssig bistand, men kan henvise dig til en kvalificeret bobestyrer/advokat.

Det er 100% gratis og uforpligtende at få et tilbud!